เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ละไม – เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ละไม

ละไม – เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์

ดนตรี 18 Bars..12…
13…14. เจแปน แดนไกล
หัว-ใจ ใฝ่-ฝัน
หวัง จะ ยะการ หื้อแม่ สร้างเฮือน
สาว-น้อย ทิ้ง เมืองแพร่
แดน ถิ่นฐาน บ้าน-นา..
เจ้าบอก เพียง จะลา
เพื่อหา ขุดทอง
ละ-ไม น้องยอม อดทนได้
เธอพลี ร่างกาย
เพียง ครอบครัว สบาย
บิน ข้ามฟ้า ไปยังจุดหมาย
หวังเริ่ม ชีวิต ใหม่
อาทิตย์ อุทัย คง ทอแสง
เหนื่อยและล้า ยัง บ่ เจอ
ฝันที่ เลิศเลอ แต้ยัง อยู่ไกล
เงินทอง ที่ทำ แทบตาย
ถูก หัก ไป ได้ฝัน แค่กึ่งเดียว
หนึ่ง ชีวิต ต้อง ดิ้นรน เท่าไหร่
เธอเป็น อุทา-หรณ์ เตือน จิตใจ
หาก ชีวิต ก้าวผิด ไป เมื่อไหร่
คงเหมือน ละไม สิ้นใน ต่าง-แดน
ดนตรี 10 Bars..8…
9…10. เจแปน แดนไกล
หัว-ใจ ใฝ่-ฝัน
หวัง จะ ยะการ หื้อแม่ สร้างเฮือน
สาว-น้อย ทิ้ง เมืองแพร่
แดน ถิ่นฐาน บ้าน-นา..
เจ้าบอก เพียง จะลา
เพื่อหา ขุดทอง
ละ-ไม น้องยอม อดทนได้
เธอพลี ร่างกาย
เพียง ครอบครัว สบาย
บิน ข้ามฟ้า ไปยังจุดหมาย
หวังเริ่ม ชีวิต ใหม่
อาทิตย์ อุทัย คง ทอแสง
เหนื่อยและล้า ยัง บ่ เจอ
ฝันที่ เลิศเลอ แต้ยัง อยู่ไกล
เงินทอง ที่ทำ แทบตาย
ถูก หัก ไป ได้ฝัน แค่กึ่งเดียว
หนึ่ง ชีวิต ต้อง ดิ้นรน เท่าไหร่
เธอเป็น อุทา-หรณ์ เตือน จิตใจ
หาก ชีวิต ก้าวผิด ไป เมื่อไหร่
คงเหมือน ละไม สิ้นใน ต่าง-แดน
เหนื่อยและล้า ยัง บ่ เจอ
ฝันที่ เลิศเลอ แต้ยัง อยู่ไกล
เงินทอง ที่ทำ แทบตาย
ถูก หัก ไป ได้ฝัน แค่กึ่งเดียว
หนึ่ง ชีวิต ต้อง ดิ้นรน เท่าไหร่
เธอเป็น อุทา-หรณ์ เตือน จิตใจ
หาก ชีวิต ก้าวผิด ไป เมื่อไหร่
คงเหมือน ละไม สิ้นใจ ใน ต่าง-แดน

ผลงานเพลง นักร้อง เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์

ฟังเพลงสด ละไม