คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก (Korean Version) – เค เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก (Korean Version)

รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก (Korean Version) – เค

ชีกือมึน อูรีกา ซารังฮัน แด กา อานิราโก นอนึน

จมดอ มิดโก คิดาริราโก

ซารัมดึล ซิซอนเน ซนชับนึน กอซโด อัน ดเวดาโก นอนึน

คือแร ฮันบอน ดอ นอล มิดึลเก

นอรึล พารา ชุล แดมาดา เน ชิบ อาเพ ซอล แดมาดา

แน มาอือมี บกชับแฮซอ เชบัล แนเก มัลแฮโชว โมรือเก็ซซอ

ซารังฮัล ซู อ๊อบซอ อีเชนึน นาโด อารา

นอเอ ชินซิมึน ซารังฮาจิ อันนึล ดันกอล

นอน แนเก มัลแฮ็ซจิ นัล โชฮึน ชินกุโร นอน แซงกักฮานิกา

นัล ซารัง ฮัล ซู อ๊อบนึน อียูราโก

ชีกือมึน อูรีกา ซากวีนดานึน กอล มัลฮาจิ มันราโก นอนึน

แด กา ดเวมยอน มัลฮาเก็ซดาโก

อนจุงอิล นอเอเก ชอนฮวากา อ๊อบซอ พาพือดาโก นอนึน

นาเอเก กวานซิม อ๊อบซือนิกา

นอรึล พารา ชุล แดมาดา เน ชิบ อาเพ ซอล แดมาดา

แน มาอือมี บกชับแฮซอ เชบัล แนเก มัลแฮโชว โมรือเก็ซซอ

ซารังฮัล ซู อ๊อบซอ อีเชนึน นาโด อารา

นอเอ ชินซิมึน ซารังฮาจิ อันนึล ดันกอล

นอน แนเก มัลแฮ็ซจิ นัล โชฮึน ชินกุโร นอน แซงกักฮานิกา

นัล ซารัง ฮัล ซู อ๊อบนึน อียูราโก

นอรึล พารา ชุล แดมาดา เน ชิบ อาเพ ซอล แดมาดา

ซารังฮัล ซู อ๊อบซอ อีเชนึน นาโด อารา

นอเอ ชินซิมึน ซารังฮาจิ อันนึล ดันกอล

นอน แนเก มัลแฮ็ซจิ นัล โชฮึน ชินกุโร นอน แซงกักฮานิกา

นัล ซารัง ฮัล ซู อ๊อบนึน อียูราโก

…. นาโด อารา ….

นอน แนเก มัลแฮ็ซจิ นัล โชฮึน ชินกุโร นอน แซงกักฮานิกา

นัล ซารัง ฮัล ซู อ๊อบนึน อียูราโก

ผลงานเพลง โดย เค

ฟังเพลง สบายๆ รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก (Korean Version)