เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รัตติกาล (Lady Blackdress) – เจ็ตเซ็ตเตอร์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รัตติกาล (Lady Blackdress)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รัตติกาล (Lady Blackdress) – เจ็ตเซ็ตเตอร์

ดนตรี : / F#m7 /

ดนตรี : / F#m7 / D C#m7 / F#m7 / D E /

ดนตรี : / F#m7 / D C#m7 / F#m7 / D C#m7 /


ค่ำคืนนี้
F#m7
ยาวไกล ในใจ
D
ฉัน 
C#m7
รู้ดี ขอมันให้
F#m7
เต็มที่ ไปกับ
D
สีแสงไ
E

เสียงเพลงล่อง
F#m7
ลอยไป ผู้คนพ
D
ริ้วไหว
C#m7
ตาม หวังเพียงพบ
F#m7
ความงาม ให้ได้
D
วาบหวาม
E
ใจ

มอง
Bm7
ไปใช่เลย เอ๊ะ
C#m7
เธอนั่นไง ที่
D
ใจเฝ้าตามค้น
Amaj7
หา

แค่รอย
Bm7
ยิ้มกับสายตา เหมือน
C#m7
ฟ้าผ่าหัวใจ เก็บ
D
เอาไปฝันละ
E
เมอ
F#
 


ก็เพราะว่าเธอนั้น
Bm7
คือสตรีแห่งรั
E
ตติกาล ที่เร่า
C#m7
ร้อนแต่อ่อนหวานในทุก
F#
องศา

สะกด
D
ฉัน ด้วย
E
มนตราในค่ำคืน
A
นี้  
F#
 

ให้ฟ้าได้มีแสง
Bm7
ดาว พร่างพราวอย่าง
E
นี้นานนาน ต่อ
C#m7
เวลาโอกาสให้
F#
ฉันที

ได้ชนแ
D
ก้วกับเธอสัก
E
ทีเถ
C#m7
อะ รัตติกาล


ดนตรี : / F#m7 / D C#m7 / ( 2 ครั้ง )


ชุดดำที่
F#m7
เธอใส่ ตัดกับ
D
ผิวขาว
C#m7
นวล สายตาที่
F#m7
เย้ายวน กับกลิ่น
D
หอมยั่วใ
E

เสียงเพลงล่อง
F#m7
ลอยไป ให้เธอ
D
พริ้วไห
C#m7
วตาม ฉันชมชื่น
F#m7
ความงาม ที่ช่าง
D
วาบหวาม
E
ใจ

ไม่
Bm7
เลย ไม่เคยคิ
C#m7
ดจะตั้งใจ ล่วง
D
เกินอะไรทั้ง
Amaj7
นั้น

แค่เธอ
Bm7
ยิ้มให้กัน ฉัน
C#m7
ก็ชื่นใจ เก็บเ
D
อาไปฝันละ
E
เมอ 
F#
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m7 / D C#m7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / F#m / D / E / F#m / ( 2 ครั้ง )/ F# /


( ซ้ำ * )


ให้ฟ้าได้มีแสง
Bm7
ดาว พร่างพราวอย่าง
E
นี้นานนาน ต่อ
C#m7
เวลาโอกาสให้
F#
ฉันที

ได้ชนแ
D
ก้วกับเธอสั
C#m7
กที ขอแลกเ
Bm7
บอร์ได้มั้ยคน
C#m7
ดี ( หรือพิน บีบี )

คงสุข
D
ล้นในราตรี
E
นี้ กับรัตติกาล


ดนตรี : / F#m7 / D C#m7 / F#m7 / D E / ( 2 ครั้ง )/ B7 / F#m7 /

รวมผลงานเพลง ของ เจ็ตเซ็ตเตอร์

ฟังเพลง ยูทูป รัตติกาล (Lady Blackdress)