เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สะอิ้งรัก – เพลงคู่ สุเทพ-สวลี เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สะอิ้งรัก

สะอิ้งรัก – เพลงคู่ สุเทพ-สวลี

…ดนตรี……….
ญ)ตั้งแต่รักกันมา
แสนเปรมอุรา
ต่างสุขหนักหนาชื่นใจ
ช)ชื่นใจ
ญ)แต่ยังหวั่นเกรงรักกันนานไป
แม้นเบื่อเมื่อไหร่
รักที่สดใสกลับช้ำ
ช)ไม่ทำ
ตั้งแต่รักกันมา
น้องเห็นไหมว่า
ไม่เคยเลยหนาให้ช้ำ
ญ)เชื่อคำ
ช)ยิ่งนานๆไปรักยิ่งดื่มด่ำ
ยิ่งหวานฉ่ำ มิทำให้ช้ำอกใจ
ญ)หวั่นใจ หมั่นฉอเลาะ
ช)เอ้าหมั่นฉอเลาะ
ญ)ออดออเซาะ
ช)เอ้าออดออเซาะ
ญ)ได้ไหม ช)เชื่อใจ
ญ)กอดนิด ช)กอดนิด
ญ)จูบหน่อย ช)จ้ะจูบหน่อย
ญ)ชื่นใจ ช)ชื่นใจมาสิชื่น
ญ)เดี๋ยวเป็นไร
ช)เดี๋ยวเมื่อไหร่
ญ)ขอไว้ที
ช)จะอาวรณ์ไปไย
ถึงตายก็ไม่
เปลี่ยนแปลงดวงใจหน่ายหนี
ญ)ปากดี
หากพี่ซื่อตรงรักคงทวี
สองเราเปรมปรีดิ์
รักสุดสดศรีชั่วกัลป์
ช)ชั่วกัลป์

…ดนตรี……….
ญ)หมั่นฉอเลาะ
ช)เอ้าหมั่นฉอเลาะ
ญ)ออดออเซาะ
ช)เอ้าออดออเซาะ
ญ)ได้ไหม ช)เชื่อใจ
ญ)กอดนิด ช)กอดนิด
ญ)จูบหน่อย ช)จ้ะจูบหน่อย
ญ)ชื่นใจ ช)ชื่นใจมาสิชื่น
ญ)เดี๋ยวเป็นไร ช)เดี๋ยวเมื่อไหร่
ญ)ขอไว้ที
ช)จะอาวรณ์ไปไย
ถึงตายก็ไม่
เปลี่ยนแปลงดวงใจหน่ายหนี
ญ)ปากดี
หากพี่ซื่อตรงรักคงทวี
สองเราเปรมปรีดิ์
รักสุดสดศรีชั่วกัลป์
ช)ชั่วกัลป์.

ศิลปิน นักร้อง เพลงคู่ สุเทพ-สวลี

ฟังเพลงใหม่ สะอิ้งรัก