เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สัญญารัก – เพลงคู่ สุเทพ-สวลี เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สัญญารัก

สัญญารัก – เพลงคู่ สุเทพ-สวลี

…ญ.รัก เอย น้องเองยังเฝ้าเฉลียว
ช.รักเอย รักเดียวที่พี่ใฝ่ปอง
ญ.พี่ต้องคอย เฝ้าออมถนอมใจน้อง
ช.มิทำขุ่นข้องหมองใจ
ญ.เห็นนกน้องบอกว่าไม้
ช.พี่ก็ว่าไม้ ไปตามวาจา
ญ.เห็นปู น้องบอกว่าปลา
ช.พี่ก็ว่าปลา อย่างตาดวงใจ
ญ.แม้มีได้ปรารถนา
ช.จะเสาะจะหา ให้พลันทันใด
ญ.มิทำให้ขัดดวงใจ
ช.ไม่ขัดดวงใจ ให้เคืองเลยเชียว
ญ.พี่เอย แม้รักน้องมั่น สัญญา
ช.สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา
ญ.จะรักน้องแนบอุรา รักเดียว
ช.รักเดียว รักเดียว รักเดียว
รักเดียว รักเดียว
ญ.ความรักไม่คลายสักแม้ นิดเดียว
ช.นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว
นิดเดียว นิดเดียว
ญ.หญิงใด ไม่ปองข้องเกี่ยว
ช.มิเกี่ยว มิข้องเลย
ญ.คำสัญญาที่ให้ แน่ใจแล้วหรือ
ช.พี่จะยึดถือ มิเลือน ลืมเลย
ญ.หน่อยนานไป แล้วจะทำเชือนเชย
ช.เจ้าเอย เชื่อเถิดหนาดวงใจ
ดนตรี 6 Bars..4…5…
6..ญ.พี่เอย แม้รักน้องมั่น สัญญา
ช.สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา
ญ.จะรักน้องแนบอุรา รักเดียว
ช.รักเดียว รักเดียว รักเดียว
รักเดียว รักเดียว
ญ.ความรักไม่คลายสักแม้ นิดเดียว
ช.นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว
นิดเดียว นิดเดียว
ญ.หญิงใด ไม่ปองข้องเกี่ยว
ช.มิเกี่ยว มิข้องเลย
ญ.คำสัญญาที่ให้ แน่ใจแล้วหรือ
ช.พี่จะยึดถือ มิเลือน ลืมเลย
ญ.หน่อยนานไป แล้วจะทำเชือนเชย
ช.เจ้าเอย เชื่อเถิดหนาดวงใจ

ผลงานเพลง นักร้อง เพลงคู่ สุเทพ-สวลี

ฟังเพลงฟรี สัญญารัก