เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลักเมาเมียเปิ้น – เสมา เมืองเม็งราย เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลักเมาเมียเปิ้น

ลักเมาเมียเปิ้น – เสมา เมืองเม็งราย

ขอกล่าวจากใจ๋อ้ายบ่ใจ่เจ้าจู้
ใค่จ๋าฟู่อู้ตึงบ่อก่ายแต้นา
อ้ายนี้.จะยะ ว่าสังใดจา
ขอไขกำจ๋าออกมาสักน้อย
มาหันเมียเขา
หยังมางามแต้หนา
มันเหมาะหูเหมาะต๋า
ถูกใจ๋ปี่น้อย
อ้ายใค่เดินเคียง
ก๋ำแขนเกี่ยวก้อย
กับตั๋ว คนสวย คนรวยสาวน้อย
อ้ายใค่เกี่ยวก้อย แขน เดิน
…ดนตรี..
มาหันเมียเขา
หยังมางามแต้ ๆ
แม่ปู๋ซ้อนมาแน่
ตึงบ่ก่ายสายตา
ผ่อยังแข้ง แถมผ่อยังขา
ผ่อใบหน้าใบตา
มางามเหียอ้อยหร้อย
ผ่อฮ่างกะแค้ว ผ่อแอวกะกล๋ม
หน้าผากโหนกโนน
ปันม๊กหัวจ้างน้อย
…ดนตรี..
อู้ตังเรื่องเมีย ผมกะมี อยู่แล้ว
ก๋ำอ้าย บ่าแก้ว
มันบ่องามเหลือเกิ๋น
ผ่อแล้วใค่ฮาก
เป๋นสะเต้อะสะเติน
กันว่าผ่อเมิน
ลวดบ่-อยากกิ๋นข้าว
ผ่อกางก็แว๊ม ขี้ปุ๋มก่อหลาม
เอาไม้หน้าสาม ยอกเหียแต้เล้า
ผ่อเขี้ยวก็ดำ เหมือนแก่นบ่าเต้า
ผ่อเหงือกก็เส้า
ปานจิ้นส้มแฮมคืน
….ดนตรี…
ผ่อเมียเขา จาวบ้านจาวจ้อง
สุดแต่โป้งน่อง มันก่ายังบาดตา
ผ่อยังกิ้ว ผ่อยังต๋า
ผ่อไปผ่อมา มันจับต๋าปี้อ้าย
ลอนเป๋นคนซื้อ
จะต๋ามตื้อคนขาย
ขอกิ๋นกำไฮ ตังป๋ายสักน้อย
…ดนตรี…
กันได้เมียงาม
เหมือนอย่างเปิ้นนั้น
ตึงบ่าหื้ออยากกั้น ลำบากหัวใจ๋
หื้อนั่งสั่งใจ้ เอาเต้อะ อี่นาย
อยากกิ๋นอันใด อ้ายจะหามาป้อน
เสื้อผ้าอาภรณ์ ตี่นอนหมอนหนุน
บ่าหื้อแม่คุณ ได้เดือดได้ฮ้อน
กับข้าวกับป๋า อ้ายจะหามาต้อน
บ่อหื้อตุ๊กฮ้อน อัน ใด
…ดนตรี..
มันบ่อร่ำบ่อรวย ถูกหวยนั้นแล้ว
จ้าดนี้บ่าแก้ว คงบ่าได้อย่างเขา
คนงามเป่อเล้อะ
มันบ่อใจ่ของเฮา
ก๋านตังลักเมา กฏหมายบ่ห้าม
เมาไปเต้อะ
จะไปเลอะล่วงเกิ๋น
ระวังจะเสียเงิน
เป๋นร้อยเป๋นล้าน
นี่ ละหนอ…หนอ ละนาย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง เสมา เมืองเม็งราย

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ลักเมาเมียเปิ้น