เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สงกรานต์น้ำตา – แคท รัตติกาล เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สงกรานต์น้ำตา

สงกรานต์น้ำตา – แคท รัตติกาล

เป็นปี๋ที่รอผ่อหน้าแฟนเฮา
แต่งตัวพริ้งเพราเฝ้ารอเปิ้นมา
ทุกปีสงกรานต์เป็นวันเจอหน้า
ปีนี้เสียท่า
มาเจอความช้ำ
เปิ้นปาสาวกรุงปากแดงมาโตย
โอ่ยโอยโอ๊ยโอยอับอายเหลือล้ำ
บ้านคนใกล้เคียงส่งเสียงลือร่ำ
ว่าแฟนหนานคำ
ตัวจริงบ่ใจ้เฮานี้.
.วัน สงกรานต์
กลายเป็นวันโศกา
แฟนตี้หวัง แต่งดา
ปาแฟนใหม่มาย่ำยี
เปิ้นจื้น เฮาจ๊ำ
เปิ้นม่วนล้ำเฮาหมองศรี
เปิ้นสาดน้ำ ประเพณี
เฮานี้ต้องสาดน้ำตา.
.เป็นปี๋ตี้รอผ่อหน้าแฟนเฮา
แต่งตัวพริ้งเพราเฝ้ารอเปิ้นมา
กึ๊ดว่าฮักเฮาเป็นแต๊เป็นว่า
กลับเอาน้ำตา
มาฝากวอกนักฮักนี้
วัน สงกรานต์
กลายเป็นวันโศกา
แฟนตี้หวัง แต่งดา
ปาแฟนใหม่มาย่ำยี
เปิ้นจื้น เฮาจ๊ำ
เปิ้นม่วนล้ำเฮาหมองศรี
เปิ้นสาดน้ำ ประเพณี
เฮานี้ต้องสาดน้ำตา.
.เป็นปี๋ตี้รอผ่อหน้าแฟนเฮา
แต่งตัวพริ้งเพราเฝ้ารอเปิ้นมา
กึ๊ดว่าฮักเฮาเป็นแต๊เป็นว่า
กลับเอาน้ำตา
มาฝากวอกนักฮักนี้

ศิลปิน ของ แคท รัตติกาล

ฟังเพลงสด สงกรานต์น้ำตา