คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักเองช้ำเอง – แคลช เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักเองช้ำเอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รักเองช้ำเอง – แคลช

ดนตรี : / A / E / F#m / E / A / E / G / E /


A
ตั้งแต่ฉันคุยกับ
E
เธอ บอกเลยเข้าใ
D
จผิด คิดว่ารั
E
กกันจริงจริง

A
สิ่งที่แสนดีจาก
E
เธอ ก็เจอเธอให้
D
คนอื่น ใจทนฝื
E
นทรมาน


D
รักที่
E
มี หมดความห
A
มายใจเธอนั้นไม่ต้อ
F#m
งการ ผ่านมาจนส
D
ายเกิน
C#m
กว่าจะลื
G
ม   
E
 


** 
A
 
E
เองช้ำเ
F#m
อง เพราะอะ
E
ไรไม่เข้าใจ
A
&mnspเผลอ
E
ตัวเผลอ
G
ใจ จำเอาไ
E
ว้สิ่งที่เจอมันไม่จริง


ดนตรี : / A / E / G / E /


A
อาจเป็นฉันที่ผิด
E
เอง ที่ยังคงรักเ
D
ธออยู่ ทั้งที่ฉั
E
นควรจะลา

A
ต่อให้ฟ้าดูสด
E
ใส แต่ใจมันแสน
D
มืดมน จนไม่เ
E
ห็นเมฆจางจาง


( ซ้ำ * , ** )


F#m
ถึงแม้ว่า
G
รักมันเจ็บปวดเดี๋ยวก็
A
หาย แต่ว่า
E
ตัวฉันนั้นจะคงดูเจ็บ
F#m
ทรมาน คอยดู 
G
คอยดู คอยดูจะ
D
หาย
E
 


ดนตรี : / A / E / D / E / F#m / E / G / E /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / A / E / F#m / E / A / E /


G
  จำเอา
E
ไว้สิ่งที่เจอมันไม่
A
จริง

ศิลปิน โดย แคลช

ฟังเพลง mp3 รักเองช้ำเอง