คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รับได้ทุกอย่าง – แคลช เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รับได้ทุกอย่าง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รับได้ทุกอย่าง – แคลช

ดนตรี : / G A / Em / ( 2 ครั้ง )


 
รู้อยู่แก่ใ
C
จ ว่าเ
D
ธอไปไหนม
B
า เห็นอยู่ตำต
C
า ว่าเ
D
ธอไปกับเ
B
ขา

 
นับได้เกือบเดื
G
อนที่
A
ฉัน ไม่เจอะเ
B
ธอแม้เงา รู้หรือเป
C
ล่าว่าฉั
D
นคิดมากเท่า
Em
ใด    
G
     
A
     
Em
 

 
แค่หลับตา
C
ลงก็พ
D
อนึกภาพอ
B
อก ไม่บอกก็
C
รู้ว่าเ
D
ธอทำอะไ
B

 
เมื่ออยู่กับเ
G
ขา เธอเ
A
องคงจะใ
B
จถึงใจ คิดเมื่อไ
C
หร่ มันเห
D
มือนมีดกรีดทุก
Em
ที


 
แต่กลับ
G
มาเถอะที่
A
รัก ถ้าวัน
B
นี้เขาไม่
Em
แคร์ จะกลับ
G
มาอย่างคนแ
A
พ้ ก็ไม่ต้
C
องลำบาก
D
ใจ


** 
 
จะไม่เอ่ย
C
ถาม
D
ซัก  
B
คำ จะไม่ตอก
C
ย้ำ  
D
ซ้ำ เ
B
ติมหัวใจ

 
จะโอบกอดเ
C
ธอ แ
D
ม้ว่าเ
B
ธอเคยกอด
Em
ใคร ไม่เป็นไ
F
ร ฉันรั
D
บได้ทุกอ
G
ย่าง


ดนตรี : / G A / G Em /


 
ฉันจับมือเ
C
ธอ ด้วย
D
มือที่ชุ่มเห
B
งื่อ ไม่อยากจะ
C
คิด ว่าเห
D
ลือสักแค่ไ
B
หน

 
ทุกสิ่งที่
G
ฉันได้เ
A
คย เฝ้าถน
B
อมด้วยหัวใจ เธอคงใ
C
ห้ ให้เ
D
ขาไปหมด
Em
แล้ว


ดนตรี : / G A / Em / G A / Em / A / C D / Em / G / A / C D / Em /


( ซ้ำ * , ** )


 
ไม่เป็นไ
F
ร ฉันรั
D
บได้ทุกอ
G
ย่าง

เจ้าของผลงานเพลง ของ แคลช

ฟังเพลงออนไลน์ รับได้ทุกอย่าง