คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ร่ม – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ร่ม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ร่ม – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

ดนตรี : / Gmaj7 / Dmaj7 / Gmaj7 / Dmaj7 / E7 /


Dmaj7
ฝนพรำ หยดน้ำก็โปรยลง
Gmaj7
ถนน ทำให้ทุกคนหยุดอยู่
Dmaj7
ตรงนั้น ไม่มีใครก้าว
Gmaj7
เดินไป

Dmaj7
โชคดีที่ฉันยังเก็บมัน
Gmaj7
เอาไว้ ฉันยังมีร่ม
Dmaj7
คันใหญ่ ไม่ต้องกลัวจะ
Gmaj7
เปียกกาย

Em7
แต่เพียงคนเดียวก้
A7
าวเดินไป
Em7
ตัดตัวเองจาก
A7
โลกรอบกาย
Em7
ร่มของ
D
ฉันก็คงไม่มีความห
G
มาย
A
 


ใต้ร่มคั
Dmaj7
นนี้ มันยัง
D7
มีพื้นที่ว่าง
G
พอ อยากจะ
Gm
ขอสักคนเข้าม
F#m
าอยู่กับ
B7sus4
ฉัน     
B7
 

อยู่ด้วย
Em7
กันท่ามกลางหยด
A
ฝน

ร่มคั
Dmaj7
นนี้ มันมีไ
D7
ว้สำหรับคนสอง
G
คน ไม่ว่าลม
Gm
ฝนจะพัดกระ
F#m
หน่ำ สัก
B7sus4
เพียงไหน
B7
 

ถ้ามี
Cmaj7
คนเดินไปด้วย
A
กันก็คงอุ่นใ
D


Dmaj7
ฝนพรำ แต่โลกก็ยังคง
Gmaj7
สวยงาม มีใครคนหนึ่งเดินเข้
Dmaj7
ามาทัก ว่าร่วมทางกับเขา
Gmaj7
ไหม

Em7
เค้าดูไม่ค่
A7
อยมั่นใจ
Em7
ท่าทีของเ
A7
ค้าเขินอาย
Em7
แต่แววตาคู่
D
นั้นเหมือนจะมีความห
G
มาย
A
 


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Gmaj7 / Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )/ Gmaj7 / F#m / Em7 D Cmaj7 / A /


( ซ้ำ * )


(
Dmaj7
เป็นเวลาที่ช้าช้า
D7
เป็นเวลาที่ประทับ
G
ใจ ) อยากจะ
Gm
ขอให้เธอเข้าม
F#m
าอยู่กับ
B7sus4
ฉัน     
B7
 

อยู่ด้วย
Em7
กันท่ามกลางหยาด
A
ฝน

( โชค
Dmaj7
ร้ายที่เจอกับลมฝน โชค
D7
ดีที่เธอมาเดินด้วย
G
กัน ) ไม่ว่าลม
Gm
ฝนจะพัดกระ
F#m
หน่ำ สัก
B7sus4
เพียงไหน
B7
 

ถ้ามี
Cmaj7
เธอเดินไปด้วย
A
กัน ฉันก็คงสุขใ
D

รวมผลงานเพลง ของ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

ฟังเพลง ออนไลน์ ร่ม