เนื้อร้อง คอร์ดเพลง รักบ้านเกิด – แฮมเมอร์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักบ้านเกิด

รักบ้านเกิด – แฮมเมอร์

สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย

บ้านเกิด เมืองนอน
จะทุกข์จะร้อน
ก็บ้านของเรา
แต่ นาน เนา
บ้านเราด้อยการ ศึกษา
ร่วมกัน เพื่อพัฒนา
เยาวชน ได้มีวิชา
สำเร็จกลับมา
พัฒนาบ้านเกิด
สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย

สร้าง คุณธรรม
ค้ำจุนสังคม ในวันข้างหน้า
ร่วม สร้าง สรรค์
จริยธรรม สู่ความสดใส
อนาคตงดงามวิไล
น้ำใจไม่ให้เหือดหาย
คือสายใย แห่งความดีงาม
สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย

เพื่อ แผ่นดินไทย
สำนึกกันไว้ ในความทรงจำ
ส่อง นำ ทาง
ชี้นำให้เธอ ก้าว ไป
ปลูกฝังรักกันเข้าไว้
ด้วยสายใย แห่งความสัมพันธ์
คือพืชพันธุ์ ของแผ่นดิน
สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย
สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย

เพื่อ แผ่นดินไทย
สำนึกกันไว้ ในความทรงจำ
ส่อง นำ ทาง
ชี้นำให้เธอ ก้าว ไป
ปลูกฝังรักกันเข้าไว้
ด้วยสายใย แห่งความสัมพันธ์
คือพืชพันธุ์ ของแผ่นดิน
สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย
สำนึกรักบ้านเกิด
สำนึกรักแผ่นดิน
ถิ่น ที่ให้กำเนิด
เราเกิด มาเป็นคนไทย

ผลงานเพลง นักร้อง แฮมเมอร์

มิวสิควีดีโอ เพลง รักบ้านเกิด