คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา – โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา – โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม

ดนตรี : / G#m F# / E / C#m F# / B /


B
เวลาที่ล่วง
E
เลย นั้น
F#
ทำให้คนเปลี่ยน
Ebm
ไป  
G#m7
สิ่งหนึ่ง 
C#7
ในใจ 
C#m7
 ยังไงก็ไ
F#
ม่เปลี่ยน

G#m
ก็คือความ
F#
รักที่มีต่อ
E
เธอ จะมั่น
C#m7
คงอย่างนี้เหนือ
Ebm7
กาลเวลา
F#
มากยิ่งกว่าอะไร


ต่อให้
B
นานเพียงใด
C#m7
รักแท้ก็ยัง
Ebm7
คงเป็นรักแท้
E
 
F#
ไม่มีวั
B
นจะแปรหรือ
C#m7
น้อยลงไปตาม
Ebm7
เวลา  
E
 
F#
 

G#m
ถึงแม้บาง
F#
ครั้งชีวิตต้อง
E
เจออะไรกระ
Ebm7
หน่ำ แต่ก็
C#m7
ไม่เคยทำให้
F#
รักเราเปลี่ยนแปลง
B
ไป


ดนตรี : / G F# /


B
คนเราถ้า
E
คู่กัน ไม่
F#
ว่าอะไรเปลี่ยน
Ebm
ไป  
G#m7
สิ่งหนึ่ง 
C#7
ในใจ 
C#m7
 ยังไงก็ไ
F#
ม่เปลี่ยน

G#m
ก็คือความ
F#
รักที่มีต่อ
E
เธอ จะมั่น
C#m7
คงอย่างนี้เหนือ
Ebm7
กาลเวลา
F#
มากยิ่งกว่าอะไร


( ซ้ำ * )


Ebm7
แม้จะต้อง
G#m7
รอ   ไ
C#m7
ม่รู้ว่านานเพียง
F#
ใดก็จะไม่
B
ท้อ 
C#m7
เพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไป

Ebm7
ทางจะไกลแค่ไหนก็อดทน
G
เพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของ
F#
เรา


ต่อให้
B
นานเพียงใด
C#m7
รักแท้ก็ยัง
Ebm7
คงเป็นรักแท้
E
 
F#
ไม่มีวั
B
นจะแปรหรือ
C#m7
น้อยลงไปถ้า
Ebm7
รักกันจริง
E
 
F#
 

G#m
ถึงแม้บาง
F#
ครั้งชีวิตต้อง
E
เจออะไรกระ
Ebm7
หน่ำ แต่ก็
C#m7
ไม่เคยทำให้
F#
รักเราเปลี่ยนแปลง
B
ไป

Cm7
ฉันรักเ
C#m7
ธออย่างไร ก็
F#
รักไม่เปลี่ยนใจ
G#m7
เลย  
F#
 
C#
 จะหยุด
C#m7
ใจลงเอย ที่
F#
เธอคนเดียวจนตาย


ดนตรี : / B / Baug / B / Baug / B /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม

ฟังเพลงใหม่ รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา