คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง วันสุข – ไท ธนาวุฒิ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง วันสุข

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

วันสุข – ไท ธนาวุฒิ

ดนตรี : / F / C / ( 2 ครั้ง )


F
ก่อนจะมาเจอ
C
เธอ เ
F
จอะแต่ความทุกข์
C
ใจ ไม่ว่า
F
วันไหนไหน ก็
Gm
ทุกข์ใจได้ทุก
C
วัน

 
ทุก
F
อย่างก็ยังเ
C
ดิมเดิม ไม่
F
ต่างไปจากเมื่อ
C
วาน แต่เมื่อ
F
เธอรักฉัน มันเ
Gm
หมือนคืนวันเปลี่ยน
C
ไป


 
มีแต่
F
วันสุข วันสุข 
Dm
วันสมใจ ไม่ว่า
Gm
วันอะไรก็สุข
C
ใจทุกวัน

 
ไม่มี
F
วันเศร้า วันเสาร์ 
Dm
อาทิตย์ จันทร์ 
Gm
สบตากันก็เป็นวันสุข
C
แล้ว


F
เจ็บก็มีคนดู
C
แล  เ
F
หนื่อยก็มีคนเห็น
C
ใจ ไม่ว่า
F
อยู่ที่ไหน
Gm
ก็ร้องเพลงได้ทั้ง
C
วัน

 
รถ
F
ติดก็ได้คุยกัน
C
นาน ฝน
F
ตกก็เปียกด้วย
C
กัน ตั้งแต่เ
F
ธอรักฉัน มันเห
Gm
มือนคืนวันเปลี่ยน
C
ไป


( ซ้ำ * )


** 
 
จะวันอะ
Eb
ไรฉันก็สุขใจ
C
 เพราะมีเธอ


ดนตรี : / F / C / F / C / F / Gm / C /


( ซ้ำ * , * , ** )


ดนตรี : / F / C / F / Dm / Gm / C / F /

ศิลปิน โดย ไท ธนาวุฒิ

ฟังเพลง ออนไลน์ วันสุข