คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง สองฝั่งของ – ไท ธนาวุฒิ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สองฝั่งของ

สองฝั่งของ – ไท ธนาวุฒิ

สาย นทีรินหลั่งจากฟ้า
แบ่งพสุธา
เป็นซ้ายและขวาสองฝั่ง
หากน้ำกั้นขวาง ก็ไม่สำคัญ
แต่ความสัมพันธ์
ของเรามั่นคงเรื่อยไป.
ขวาง ไกลกันคนละฝั่งของ
ต่างหมายปรองดอง
มุ่งหวังทั้งสอง จนได้
ด้วยความใฝ่ฝันนั่นสุดหัวใจ
ปักฝังทรวงใน
เหมือนใจ เดียวกัน
.ทั้งสองฝั่ง
กั้นกลางด้วยสายนที
แต่ประเพณี นั้นบ่ ต่างกัน
ชาติลาวและไทย
ก่อนนั้นเคยได้ สัมพันธ์
ร่วมสายโลหิตเดียวกัน
เพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งทาง
.ขอ ฟ้าดินช่วยเป็นสักขี
โปรดคิดปรานี
จงอย่าได้มีวันห่าง
อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง
ปักฝังชีวี
เหนือนที สองฝั่งเอย
….ดนตรี…..
ทั้งสองฝั่ง
กั้นกลางด้วยสายนที
แต่ประเพณี นั้นบ่ ต่างกัน
ชาติลาวและไทย
ก่อนนั้นเคยได้ สัมพันธ์
ร่วมสายโลหิตเดียวกัน
เพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งทาง
.ขอ ฟ้าดินช่วยเป็นสักขี
โปรดคิดปรานี
จงอย่าได้มีวันห่าง
อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง
ปักฝังชีวี
เหนือนทีสองฝั่งเอย

เจ้าของผลงานเพลง ของ ไท ธนาวุฒิ

มิวสิควีดีโอ เพลง สองฝั่งของ