คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ร่ม – ไบรโอนี่ สไมท์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ร่ม

ร่ม – ไบรโอนี่ สไมท์

คิดถึงเมื่อวันก่อน
วันที่เราต่างมี
ความคิดเป็นหนึ่งกัน
นึกถึงเมื่อวันวาน
วันที่ความต้องการ
แตกแยกเป็นหมื่นพัน
ไม่ได้คิดต้องการใคร
แค่เธอทำโลกของเราดูสดใส
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
กว้างเกินจะเก็บ
ความฝันไว้ด้วยกัน
…ดนตรี..
ถ้าฟ้าคือทางออก
ปล่อยใจโบยบิน
ไปไหนต่อไหน
ค้นหาทุกคำตอบ
หน้าต่างประตู
สู่โลกอันกว้างไกล
เมฆฝนที่พัดผ่าน
บดบังเส้นทางเธอบ้างไหม
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
บอกเธอว่ายังมีฉันที่จะคอย
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน
เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
….ดนตรี…..
เป็นกังวล ยามเธอไม่มีใคร
เธอลำพัง ตัวฉันก็เสียใจ
การเดินทาง
พบกันเพื่อร้างไกล
แต่จะมีเพียงเธอคนเดียวที่ฉัน
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน
เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
ฟ้าฝนที่แปรเปลี่ยน
ให้เธอยืนเปียกปอน
อยู่เพียงผู้เดียว
ร้อนหนานะหน้าร้อน
ให้ไอแดดละเลงใจปลิวไหว
ถ้าคิดต้องการใคร
จะเป็นแรงให้เธอถักทอฝัน
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
อาจจะนำทาง
ให้เราได้พบกัน
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
วันที่เราต่างมีความคิด
เป็นหนึ่งกัน
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
วันที่ความต้องการ
แตกแยกเป็นหมื่นพัน
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
แค่เธอทำโลกของเราดูสดใส
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
ปล่อยใจโบยบิน
ไปไหนต่อไหน
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
หน้าต่างประตู
สู่โลกอันกว้างไกล
[เป็นเพียงร่มกาง
กันเธอเปียกฝนให้เห็นทาง
ยามเธอแดดร้อน]
จะบอกเธอ
ว่ายังมีฉันที่เฝ้าคอย

ศิลปิน ของ ไบรโอนี่ สไมท์

มิวสิควีดีโอ เพลง ร่ม