คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง วาจา – Stoondio (โชติกา คำวงศ์ปิน) เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง วาจา

วาจา – Stoondio (โชติกา คำวงศ์ปิน)

กระทบกระเทือนจิตใจ เธอพูดอะไรออกมา
ทิ่มแทงด้วยวาจา ถ้วยคำที่ถากถาง

หากมันสวยงาม คำเหล่านั้น มีค่าเมื่อได้บอกไป
หากยังข้องใจ เก็บเอาไว้ ดีกว่าไม่ควรบอกมัน

รู้เราไม่แน่นอน ยังไม่พร้อมปรองดองและดูกดดัน
คำที่ให้กัน ให้ฟัง

กระทบกระเทือนจิตใจ เธอพูดอะไรออกมา
ทิ่มแทงด้วยวาจา ถ้วยคำที่ถากถาง

รู้ตัวเองบ้างไหม ว่าเธอใช้อารมณ์ออกมา
เงียบงันเสียดีกว่า จบลงอย่างช้า ๆ

พยายามไม่พูดดีกว่า พยายามไม่คิดดีกว่า
เมื่อเสียงที่พูดออกไปมันไม่มีค่า
กลับกลายเป็นเหนื่อยล้า
คำรุนแรงและไม่ตั้งใจ คำที่ดูผลักไสเกินกว่า
เมื่อเสียงที่พูดออกไปเพียงแค่ลมปาก
จบลงด้วยอ่อนล้า

รวมผลงานเพลง โดย Stoondio (โชติกา คำวงศ์ปิน)

มิวสิควีดีโอ เพลง วาจา