คอร์ดเพลง เนื้อเพลง หอดูดาว – ขัวญใจ ไมตรี รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หอดูดาว

หอดูดาว – ขัวญใจ ไมตรี

ดนตรี…2…7…

เรือนหอหลังนี้ไม่มีเจ้าสาว มี
เพียงเจ้าบ่าวอยู่เฝ้าเรือนหอน้ำ
ตา เจ้าสาวหนีงานวิวาห์ เจ้าบ่าว
โศกาน้ำตาหยดไหล เรือนหอหลังนี้
เห็นทีต้องร้าง เจ้าสาวไกลห่างจะ
สร้างเอาไว้รอใคร ถวายหลวงพ่อดี
ไหม เผื่อว่าสุขใจหากไกลตามอง..
หลวงพ่อขอรับช่วยดูให้ที เรือน
หอหลังนี้ผิดหรือถูกต้อง หรือมี
ไม้โศกมาแทรกไว้ หรือมีไม้ไฟ
แทรกห้องจึงไร้คู่ครองอาภัพเจ้า
สาว หอรักเซล้มอกตรมสิ้นหวัง
ปวดใจเศร้าจัง จึงต้องนั่งเฝ้า
หอดูดาว ใจหายเดียวดายนั่งหนาว
เฝ้าดูดาวปวดร้าวดวงใจ..sol….

หลวงพ่อขอรับช่วยดูให้ทีเรือนหอ
หลังนี้ผิดหรือถูกต้องหรือมีไม้
โศกมาแทรกไว้ หรือมีไม้ไฟแทรก
ห้อง จึงไร้คู่ครองอาภัพเจ้าสาว
หอรักเซล้มอกตรมสิ้นหวัง ปวดใจ
เศร้าจังต้องนั่งเฝ้าหอดูดาว
ใจหายเดียวดายนั่งหนาว เฝ้าหอ
ดูดาวปวดร้าวดวงใจ…

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ขัวญใจ ไมตรี

มิวสิควีดีโอ เพลง หอดูดาว