เนื้อร้อง คอร์ดเพลง หัวใจกระดาษ – ดาวใจ ไพจิตร เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หัวใจกระดาษ

หัวใจกระดาษ – ดาวใจ ไพจิตร

ดนตรี 5 Bars..3…4…
5….จากหัวใจที่บริสุทธิ์
ขาวปานประดุจ กระดาษสีสำลี
เธอเอาไปขีด เธอเอาไปคลี่
เขียนด้วยหมึกอย่างดี
เซ็นวลีว่ารักจริงใจ
..กระดาษเนื้อใจฉันเปื้อนไปหมด
เพราะเมื่อเธอจด
พลาดผิดก็กาฆ่าไป
แล้วหาคำอื่น เขียนขึ้นมาใหม่
ล้วนถ้อยคำลวงใจ
ให้คลึ้มไปทุกวี่ทุกวัน
..ถ้า อักษรทุกคำมีค่า
คงเป็นตำราหรือเอกสาร สำคัญ
ความคงอยู่ คงชั่วนิรันดร์
แต่นี่เป็นคำลวงกัน
ค่าของมันจึงไม่มี
..จากหัวใจที่เคยสะอาด
ต้องมาฉีกขาด
เกรอะกรังคราบรอยราคี
จะหันหาใหม่ ให้ใครปรานี
เขาคงไม่ใยดี
เพราะหัวใจไม่มีราคา
ดนตรี 5 Bars..3…4…
5….จากหัวใจที่เคยสะอาด
ต้องมาฉีกขาด
เกรอะกรังคราบรอยราคี
จะหันหาใหม่ ให้ใครปรานี
เขาคงไม่ใยดี
เพราะหัวใจไม่มีราคา…

ผลงานเพลง โดย ดาวใจ ไพจิตร

ฟังเพลง หัวใจกระดาษ