เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หนี – พริกไทย รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หนี

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

หนี – พริกไทย

ดนตรี : / C Bm / Em / ( 4 ครั้ง )


Em
 อยากหนี
D
ไปให้ไกลจาก
C
วันนี้ 
Am
  ไปใน
Bm
ที่ที่มีแต่
C
สองเรา
D
 

Em
    ชีวิต
D
ฉันที่เหลือคงไม่
C
เหงา 
Am
    มีแค่
Bm
ฉันและเธอ
Am
 อยู่ด้วย
Bm
กันได้ไหม
C
 จะไม่ขออะไรแค่
Cm
เรา ได้รักกัน


 
อยากจะ
C
หนี หนี 
Bm
หนีตามเธอ
Em
ไปหาก 
D
แม้จะต้อง
C
ลำบาก แค่
Bm
เราอยู่ด้วย
Em
กันก็ไหว

 
  รับฉัน
D
ไว้สัก
C
คน จะ
Bm
รักและทน
Em
ทุกอย่าง แค่
D
นี้ที่ฉันต้อง
C
การ ให้
Bm
เราอยู่ด้วย
Em
กันได้ไหม


ดนตรี : / C Bm / Em / ( 2 ครั้ง )


Em
  มีแค่ห
D
มอนใบเดียวก็
C
พอแล้ว 
Am
    มีแค่
Bm
ข้าวให้กินไม่
C
วุ่นวาย
D
 

Em
  มีแสง
D
ไฟแค่เทียนก็
C
พอใช้ 
Am
    มีแค่
Bm
ฉันและเธอ
Am
 อยู่ด้วย
Bm
กันได้ไหม
C
 จะไม่ขออะไรแค่
Cm
เรา ได้รักกัน


 
อยากจะ
C
หนี หนี 
Bm
หนีตามเธอ
Em
ไปหาก 
D
แม้จะต้อง
C
ลำบาก แค่
Bm
เราอยู่ด้วย
Em
กันก็ไหว

 
  รับฉัน
D
ไว้สัก
C
คน จะ
Bm
รักและทน
Em
ทุกอย่าง แค่
D
นี้ที่ฉันต้อง
C
การ ให้
Bm
เราอยู่
Em
กันได้ไหม


ดนตรี : / C Bm / Em D / C Bm / Em D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C Bm / Em / ( 4 ครั้ง )

รวมผลงานเพลง ของ พริกไทย

ฟังเพลง สบายๆ หนี