คอร์ดเพลง เนื้อเพลง สันป่าตอง – ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สันป่าตอง

สันป่าตอง – ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์

ดนตรี.10..Bars..7..8..
.9..อ้ายเอยบ่มี
ใจฮักข้าเจ้า แล้วหนอ
เฮาเคยไจ้ซอดีดซึงที่สัน ป่าตอง
เฮาต่างสัญญา ฮักร่วมใจปอง
อยู่สันป่าตอง ครองฮักสุขสันต์
อ้ายเคยอู้คำ
ฝากฮักครั้งแอ่ว ปอยหลวง
อู้คำหวานทรวง
บ่ฮู้จะลวงหลอกกัน
ข้าเจ้าฮักจริง เหนือยิ่งชีวัน
บ่ฮู้บ่หัน อ้ายนั้นกลับมา
ดอกแมงวาย
คล้ายดั่ง หัวใจอ้ายหนา
ยามสายลม พลิ้วพา
แมงวายลิ่วถลา
ล่องฟ้าสันป่าตอง
อ้ายทำบ่ฮู้บ่หันข้าเจ้า ทั้งปวง
ข้าเจ้าช้ำทรวง
ที่ฮักอ้ายหลวง จักปอง
อ้ายกลับหัวใจ
ของอ้ายเคยครอง
โอ้สันป่าตอง
หมองใจข้าเจ้าเอย

solo……….
..อ้ายทำบ่ฮู้บ่หันข้าเจ้า ทั้งปวง
ข้าเจ้าช้ำทรวง
ที่ฮักอ้ายหลวง จักปอง
อ้ายกลับหัวใจ
ของอ้ายเคยครอง
โอ้สันป่าตอง
หมองใจข้าเจ้าเอย

ผลงานเพลง โดย ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์

มิวสิควีดีโอ เพลง สันป่าตอง