เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หนาวจริง – เพลงเด็ก เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หนาวจริง

หนาวจริง – เพลงเด็ก

ดนตรี 3 Bars..1…2…
3… หนาวจริง หนาวจริง หนาวจริง
หนาวจริง ผิงไฟก็อุ่น
ออกกำลัง วิ่งกันชุลมุน
ออกกำลัง วิ่งกันชุลมุน
หยุดวิ่งก็อุ่น หายหนาวแล้วเอย
..หนาวจริง หนาวจริง หนาวจริง
หนาวจริง ผิงไฟก็อุ่น
ออกกำลัง วิ่งกันชุลมุน
ออกกำลัง วิ่งกันชุลมุน
หยุดวิ่งก็อุ่น หายหนาวแล้วเอย

ดนตรี 6 Bars..4…5…
6… หนาวจริง หนาวจริง หนาวจริง
หนาวจริง ผิงไฟก็อุ่น
ออกกำลัง วิ่งกันชุลมุน
ออกกำลัง วิ่งกันชุลมุน
หยุดวิ่งก็อุ่น หายหนาวแล้วเอย

เจ้าของผลงานเพลง ของ เพลงเด็ก

ฟังเพลง ออนไลน์ หนาวจริง