เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หุ่นกระป๋อง – แคลช เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง หุ่นกระป๋อง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

หุ่นกระป๋อง – แคลช

ดนตรี : / C / C / G / F /


C
เดิน บอกให้เดินก็เดิน ก็มันเป็นแค่
G
หุ่น คอยแต่
F
รับทุกคำสั่ง

C
นอน บอกให้นอนก็นอน ก็ฉันเชื่อเธอทุกอ
G
ย่าง ไม่เถี
F
ยงสักคำ


Am
บอกให้ลุยให้สู้ให้ชน
G
มทคอนโทรลกดได้เลย เป็นหุ่
F
นที่เธอไม่เคยคิดจะ
C
สนใจ

 
เครื่อง
Am
อาจจะรวน ใจอาจพัง ไม่ต้
G
องระวังหรือยั้งใจ พอเ
F
บื่อจริงจริงก็แค่โยนทิ้งไว้
G
 


** 
 
แต่หุ่นกระป๋
C
องอย่างฉันทำได้แค่เฉย
G
เฉย ไอ้หุ่นกระป๋อง
Am
เอ๋ย จะมีค่าสักเท่าไ
F
หร่

 
มีปากมีเสี
C
ยงจะเถียงสู้เถิดเคยบ้าง
G
มั้ย ไอ้หุ่นสมองเ
Am
สีย ก็เจ็บไปอย่าง
F
นี้ ดีแล้ว


C
ทำ สั่งให้ทำก็ทำ แต่มันจำไม่เป็
G
น ความเจ็บ
F
ช้ำที่โดนหลอก

C
ยอม ว่ายังไงก็ยอม ก็ฉันนั้นพูดไม่อ
G
อก เพราะว่ารั
F
กคำเดียว


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / C / G / F / C / G / Am / F7 / C / G / Am / F7 / F7 /


( ซ้ำ ** , ** )


 
แต่หุ่นกระ
Cmaj7
ป๋องอย่างฉันทำได้แค่เฉย
F
เฉย  
Cmaj7
             
F
 

 
แต่หุ่นกระ
Cmaj7
ป๋องอย่างฉันทำได้แค่เฉย
F
เฉย  
Cmaj7
             
F
 

 
ทำได้แค่
Cmaj7
เฉยเฉย

เจ้าของผลงานเพลง โดย แคลช

ฟังเพลงใหม่ หุ่นกระป๋อง