เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เจ็บนี้มันลึก – กะลา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บนี้มันลึก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บนี้มันลึก – กะลา

ดนตรี : / Gm / Dm / Gm / Dm /


Gm
นี่นะหรือคนดีที่
Dm
ฉันไว้ใจ 
Gm
นี่ใช่ไหมคือคนที่เ
Dm
คยรักกัน

Gm
นี่นะหรือคือคนที่
Fm
ฉันให้คว
Bb
ามสำ
Eb
คัญ แต่ว่า
Cm
มันไม่มีความห
F
มาย


 
เมื่อวันที่เธอบ
Eb
อกกับ
F
ฉัน  
Dm
วันที่เธอปั
Gm
นใจ เมื่อ
Eb
หัวใจต้อ
F
งการจะไปจาก
Bb
ฉัน

 
รักของเ
Eb
ราจาก
F
นี้ ไม่เห
Dm
ลือความสำ
Gm
คัญ รักต้อง
Cm
พังสลา
Eb
ยด้วยมือของเ
F
ธอ


** 
 
เจ็บนี้มัน
Bb
ลึก  
D
ลึกลงก
Gm
ลางใจ ซาบ
Bb
ซึ้งเหลือเกินที่
Eb
ให้ไว้ แลกกับ
Cm
ความจริงใจที่ฉั
F
นมี

 
นี่
Bb
หรือความ
D
รักความ
Gm
หวังดี 
F
 ตอบแทน
Cm
ฉันวันนี้ให้กั
F
นอย่างสาส
Bb
มใจ


ดนตรี : / Gm F / Eb / Gm F / Eb /

ดนตรี : / Bb / Bb7 / Eb / Ebm / Cm / F /


( ซ้ำ * , ** , ** )


 
ตอบแทน
Cm
ฉันวันนี้ให้กั
F
นอย่างสาส
Bb
มใจ

ศิลปิน โดย กะลา

ฟังเพลง mp3 เจ็บนี้มันลึก