คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เงา – กางเกง เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เงา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เงา – กางเกง

ดนตรี : / F#m / F#m /


 
ได้แค่
F#m
มอง แต่ว่า
Bm
มือต้องไม่ได้ 
E
 มองเธอเดินจากไป เป็นของ
A
เขา

 
ก็เพิ่ง
F#m
รู้     ที่
Bm
จริงเธอมองฉันแค่เงา 
D
 เจ็บแค้นเท่า
E
ไร  
D
 แต่ก็
E
ทำอะไรไม่
F#m
ได้


 
ไหนเธอเคย
A
บอก ว่าจะรัก
E
กัน แต่ไม่กี่
Bm
วัน     
E
เธอก็กลับมาแปร
A
ผัน

 
เจ็บแค้นเท่า
F#m
ไหร่ แต่ไม่
Bm
รู้ทำอย่างไร 
D
 อยากฆ่าเธอให้
E
ตาย 
D
  แต่ก็
E
คงไม่คุ้ม
F#m
ค่า


 
เพราะ
E
ว่าห
D
ราง ไม่ได้
E
มีไว้ขัง
F#m
หมา และฉันก็ไม่
E
อยากเข้าไปอยู่ใน
A
นั้น

F#m
 ถึงรักเธอเพียง
D
ใด แต่พูดถึงคุกที
Bm
ไร เพื่อนบอกอย่าเข้า
E
ไปนะ ถ้าข้างในสบาย กูคงไม่ออกมา


ดนตรี : / F#m / F#m /


** 
 
ได้แค่
F#m
มอง แต่ก็
Bm
ทำอะไรไม่ได้ 
E
 มองเธอเดินจากไป เป็นของ
A
เขา

 
ก็เพิ่ง
F#m
รู้   สุด
Bm
ท้ายก็ว่างเปล่า 
D
 ฉันเป็นแค่
E
เงาไม่มีตัว
F#m
ตน


ดนตรี : / D / A / Bm / F#m / D / A / Bm / D E / F#m / F#m /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D / A / Bm / F#m / D / A / Bm / D E / D E / F#m /

ศิลปิน ของ กางเกง

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เงา