เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเบื่อคำว่าเสียใจ – กู๊ด เซพเทมเบอร์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเบื่อคำว่าเสียใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าเบื่อคำว่าเสียใจ – กู๊ด เซพเทมเบอร์

ดนตรี : / E / G#m / F#m / B / ( 2 ครั้ง )


หมดคำ
E
ถาม เหตุ
G#m
ใดสายตาของเธอเหิน
F#m
ห่าง 
B
ใจสองใจเหมือนมีช่อง
G#m
ว่าง มากมาย
C#m
 

ความ
G#m
ต่าง มีมาก
C#m
ไป  ก็มี
F#m
หลายคราวที่อาจทำเ
G#m
ธอร้องไห้ ก็ตั
F#m
วฉันเองนั้นไม่เอาไห
B


กังวลว่าเ
E
ธอจะไม่ฟังคำขอ
C#
โทษ จากป
A
ากชายคนนึง
G#m
ว่า เขาเ
F#m
สียใจ 
B
 

กี่ทีแล้วเ
E
ราที่กลับมาเริ่มต้น
C#
ใหม่ อย่าเบื่
A
อที่ได้ยิน
G#m
คำ ว่าเ
F#m
สียใจ 
B
จากฉัน


ดนตรี : / E / G#m / F#m / B /


และทุกค
E
รั้ง ตั้งใ
G#m
จให้รักนั้นดีดัง
F#m
เก่า ตั้งใ
B
จว่าจะไม่ทำเธอเ
G#m
ศร้า เสียใ
C#m

แต่ฉันอา
G#m
จยังพลา
C#m
ดไป ผิด
F#m
พลาดซ้ำเติมเพราะความต่า
G#m
งในสองใจ ก้อ
F#m
กลัวว่าเธอจะทนไม่ไ
B
หว


ยังกลัวว่าเ
E
ธอจะไม่ฟังคำขอ
C#
โทษ จากป
A
ากชายคนนึง
G#m
ว่า เขาเ
F#m
สียใจ 
B
 

กี่ทีแล้วเ
E
ราที่กลับมาเริ่มต้น
C#
ใหม่ อย่าเบื่
A
อที่ได้ยิน
G#m
คำ ว่าเ
F#m
สียใจ 
B
จากฉัน


จา
A
กปากเดิมเดิม
G#m
 พูดว่าเ
F#m
สียใจ 
B
โปรด
A
อย่ารำคาญ
G#m
 คำว่าเ
F#m
สียใจ 
B
อีกครั้ง


ดนตรี : / E / C# / A G#m / F#m B / ( 2 ครั้ง )


วันเ
G#m
ก่าเป็นเช่
C#m
นไร  เธ
G#m
อลืมได้หรื
C#m
อไร

ขาดเ
F#m
ธอฉันเองขาด
G#m
ลมหายใจได้
F#m
โปรดนะเธออย่าจากไปไห
B


กังวลว่าเ
E
ธอจะไม่ฟังคำขอ
C#
โทษ จากป
A
ากชายคนนึง
G#m
ว่า เขาเ
F#m
สียใจ 
B
 

กี่ทีแล้วเ
E
ราที่กลับมาเริ่มต้น
C#
ใหม่ อย่าเบื่
A
อที่ได้ยิน
G#m
คำ ว่าเ
F#m
สียใจ 
B
 


( ซ้ำ * )

รวมผลงานเพลง นักร้อง กู๊ด เซพเทมเบอร์

ฟังเพลง online อย่าเบื่อคำว่าเสียใจ