เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออกอาการ – กู๊ด เซพเทมเบอร์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออกอาการ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ออกอาการ – กู๊ด เซพเทมเบอร์

Fmaj7
ตั้งแต่วัน
Em7
แรก  
Am
 ที่บังเ
Gm
อิญได้เ
C
ห็นแว
Fmaj7
วตา รู้แต่
Em7
ตอน แร
Am
ก  ว่า
Gm
ชีวิตที่เ
C
คยมีม
Fmaj7

มันจะเ
Em7
ปลี่ยนแปลง
Am
ออกไป ออกไ
Gm
ปเจอพบค
C
วามวุ่น
Fmaj7
วาย

ที่มันแ
Em7
ปลก ก็เ
Am
พราะเธอ ออกอา
Gm
การเหมือน
C
คนรั
Ab
ก  
Bb
 
C
เกิดอา
Ab
การมาก
Bb
มายเพราะเธ
G


Cmaj7
ไม่เข้าใจที่มองเห็น
Am
ของเธอยามหลับตาลงทุกวัน

ทุกทุกค
Dm
รั้งที่เจอะเจอ ห่างหายก็อยากเจอ ฉันห้ามใ
G
จไม่ได้นาน

Cmaj7
เหมือนโดนมนต์สะกดไว้ ก็หลบใ
Am
จไว้ไม่
Gm
ทัน  ใ
C
กล้กันต้องอ
Dm
อกอาการ 

หายใจสะดุด
F
ทันควัน
G
ฉันเป็นต้อง
Fmaj7
ออกอาการ
Em7
 
Am
 

อยู่กับ
Gm
เธอได้แ
C
ค่ไม่น
Fmaj7
าน    
Em7
 
Am
 เก็บอา
Gm
การรักเธ
C
อไม่ได้
Fmaj7
 


ดนตรี : / Fmaj7 / Em7 / Am / Gm C / ( 2 ครั้ง )


Ab
 
Bb
 
C
เกิดอาก
Ab
ารมาก
Bb
มายเพราะเธ
G


Cmaj7
ไม่เข้าใจที่มองเห็น แต่ภาพ
Am
ของเธอยามหลับตาลงทุกวัน

ทุกทุกค
Dm
รั้งที่เจอะเจอ ห่างหายก็อยากเจอ ฉันห้ามใ
G
จไม่ได้นาน

Cmaj7
เหมือนโดนมนต์สะกดไว้ ก็หลบใ
Am
จไว้ไม่
Gm
ทัน  ใ
C
กล้กันต้องอ
Dm
อกอาการ 

หายใจสะดุด
F
ทันควัน
G
ฉันเป็นต้อง
Fmaj7
ออกอาการ
Em7
 
Am
 


Fmaj7
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
C
 
Fmaj7
ฉันห้ามใจ ฉันห้ามใจ ไม่ไ
G
ด้เลย


( ซ้ำ * )

เจ้าของผลงานเพลง ของ กู๊ด เซพเทมเบอร์

ฟังเพลง สบายๆ ออกอาการ