เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออกอาการ – กู๊ด เซ็ปเทมเบอร์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออกอาการ

ออกอาการ – กู๊ด เซ็ปเทมเบอร์

ตั้งแต่วันแรก ที่บังเอิญได้เห็นแววตา

รู้แต่ตอนแรก ว่าชีวิตที่เคยมีมา

มันจะเปลี่ยนแปลงออกไป

ออกไปเจอพบความวุ่นวาย

ที่มันแปลก ก็เพราะเธอ

ออกอาการเหมือนคนรักกัน

เกิดอาการมากมายเพราะเธอ

ไม่เข้าใจที่มองเห็น

แต่ภาพของเธอยามหลับตาลงทุกวัน

ทุกๆ ครั้งที่เจอะเจอ ห่างหายก็อยากเจอ

ฉันห้ามใจไม่ได้นาน

เหมือนโดนมนต์สะกดไว้ ก็หลบใจไว้ไม่ทัน

ใกล้กันต้องออกอาการ หายใจสะดุดทันควัน

ฉันเป็นต้องออกอาการ

อยู่กับเธอได้แค่ไม่นาน

เก็บอาการรักเธอไม่ได้

เกิดอาการมากมายเพราะเธอ

ไม่เข้าใจที่มองเห็น

แต่ภาพของเธอยามหลับตาลงทุกวัน

ทุกๆ ครั้งที่เจอะเจอ ห่างหายก็อยากเจอ

ฉันห้ามใจไม่ได้นาน

เหมือนโดนมนต์สะกดไว้ ก็หลบใจไว้ไม่ทัน

ใกล้กันต้องออกอาการ หายใจสะดุดทันควัน

ฉันเป็นต้องออกอาการ

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ

ฉันห้ามใจ ฉันห้ามใจ ไม่ได้เลย

ไม่เข้าใจที่มองเห็น

แต่ภาพของเธอยามหลับตาลงทุกวัน

ทุกๆ ครั้งที่เจอะเจอ ห่างหายก็อยากเจอ

ฉันห้ามใจไม่ได้นาน

เหมือนโดนมนต์สะกดไว้ ก็หลบใจไว้ไม่ทัน

ใกล้กันต้องออกอาการ หายใจสะดุดทันควัน

ฉันเป็นต้องออกอาการ

อยู่กับเธอได้แค่ไม่นาน

เก็บอาการรักเธอไม่ได้

ผลงานเพลง โดย กู๊ด เซ็ปเทมเบอร์

ฟังเพลง ออกอาการ