คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เจ้าพระยา – ครูเอื้อ-ชวลีย์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าพระยา

เจ้าพระยา – ครูเอื้อ-ชวลีย์

..ดนตรี.16.Bars….15..16..
ช.ญ..เมื่อมีคู่ประคองล่องลำ
.น่านน้ำ.เจ้าพระยา
.ภาพริมฝั่ง
.ช่างงามจับตา
.ชัก พาให้ลืมตน
ช.ภาพกรุงเทพ
.ดังเทพประทาน
.เสกสรรค์.บันดาลดล
.ญ.ภาพกรุงธน.ยามฉันยล
.ริมฝั่งชล งามคู่ควร…
ญ.นั่ง อิง กันไป.
.เห็นนก นามใด ขาวนวล
ช.นั่น นก นางนวล
.ชื่นชวน นิ่มนวล
.เหมือนเนื้อนวลๆนิ่มละไม.
.ญ.น้ำ สีโคลนเชี่ยวคล้ำ
.พี่อย่า น้อมนำ
.เหมือนน้ำ ดำขุ่นไป
ช.ใจ น้องจงเชื่อใจ
.ด้วยใจ พี่ใส ใจมิใช่ ขุ่นตม.
ช.ญ.สิ้น ยาม ทิวา.
.แจ่มจันทร์ฉายมา
.เห็นจันทรา สุขอารมณ์
.ด้วย น้ำนวล ชวนชม
.ดังปูพรมกำมะหยี่
.สีเงิน.งามดี
ช.หมู่ชาวบ้าน.ลิบๆ
ญ.มีแสงไฟ หริบหรี่
ช.แสงรัก ฉันซิ ผ่องขาว
ช.ญ.ภาพยิ่งงาม
.ยามแสงตะวันส่องมา
.สวยงามวับตา.พร่าพราว.
.ภาพ.เจ้าพระยา
.เป็นเกล็ดวับตาดูวับวาว
.พร่างพราว
.ดังเพชรพราวๆ ไป
ญ.ต่าง ชวน ต่างชี้
ช.พระปรางค์เจดีย์ควรไหว้
ญ.ยอด แหลม แซมไป
ช.เปรียบได้ ดังใจ
.ถูกเสียบศร กามา
ญ.อย่า มา ยั่วคำ
.เห็นเรือ ลอยลำ ตามท่า
ช.เรือ.น้อยคอยท่า
.โอ้เรืออย่ามา
.รับแก้วตาพาจากไป

ญ.เมื่อเราผ่าน
.สะพานช่างทำ
.ข้าม.น้ำ.ชลาลัย
ช.เชื่อมดวงจิต
.ให้ชิดกับใจ
.รักใคร่ ไม่แรมรา
ช.ญ.ต่างชุ่มชื่น
.ตั้งคืน ตั้งวัน
.เสพย์สรรค์ ในเจ้าพระยา
.ต่างประคอง.ปองรักมา
.ในเจ้าพระยา.พา สุข เอย……

เจ้าของผลงานเพลง โดย ครูเอื้อ-ชวลีย์

ฟังเพลง ออนไลน์ เจ้าพระยา