เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อ้อมกอดพี่ – ครูเอื้อ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้อมกอดพี่

อ้อมกอดพี่ – ครูเอื้อ

…ขวัญ..ชีวีพี่เอย
ขวัญ..เจ้าจงอย่าเลยจากไป
นอน..เนื้อละมุนหนุนกลาง
หว่างใจ.
พี่ประคองในอ้อมกอดไว้
เพื่อขวัญฤทัยได้หนุนรอง
.นอน..ในอ้อมกอดพี่
แขน..พี่วางแทนที่ตั่งทอง
นอน.ขวัญดวงใจในอ้อมประคอง
คุ้มกันภัยให้แทนเกาะทอง
ให้น้องนิทราอย่าหมองเลย
เนตร.น้องมีประกายดารา
น้องจงนิทรา
อย่าลืมตาน้องเอย
หลับเถิด..

หนาน้องอย่าเผยดวงตา.เลย
เพราะตาทรามเชย
จะเย้ยแสงดวงนภาอับไป
ซ่อนแสงเก็บไว้ให้พี่
ตื่นนี้..พี่จะชมชื่นใจ.
ฮึม………………….

รวมผลงานเพลง โดย ครูเอื้อ

ฟังเพลง ออนไลน์ อ้อมกอดพี่