เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขื่อน – คาราบาว เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขื่อน

เขื่อน – คาราบาว

เอาเขื่อนมาจากไหน
เอาเขื่อนมาทำไม
เอาเขื่อนมาทำอะไร
เอาเหล็กหินปูนทราย
เอาโรงปั่นไฟเข้าไปทำลายป่า
สายน้ำแห่งความชุ่มช่ำ
เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ
ไม่เห็นฝูงปลา
พืชพันธุ์ไม้ในราวป่า
สาละสัตว์สิงห์สาไร้ถิ่นอาศัย
เขื่อนมาละโว้ย
เสียงช้างตะโกน
เขื่อนมาละหวา
เสียงลิงทะโมน

เอาเขื่อนมาจากไหน
เอาเขื่อนมาทำไม
เอาเขื่อนมาทำอะไร
ลองคิดดูในใจ
ใครมีกำไรอยู่ที่ในราวป่า
สัตว์ป่าเขารักชีวิต
แต่ขาดความคิดขาดศัพท์ภาษา
มิอาจช้ำจำนันจาก
ขอร้องขอฝากขอความเห็นใจ
เขื่อนมาละโว้ย
เสียงช้างตะโกน
เขื่อนมาละหวา
เสียงลิงทะโมน
เขื่อนมาละโว้ย
เสียงช้างตะโกน
เขื่อนมาละหวา
ป่าเขาจะวอดวาย

เขื่อนมาละโว้ย
เสียงช้างตะโกน
เขื่อนมาละหวา
เสียงลิงทะโมน
เขื่อนมาละโว้ย
เสียงช้างตะโกน
เขื่อนมาละหวา
ป่าเขาจะวอดวาย
เขื่อนพังละโว้ย
ไม่เหลือช้างตะโกน
เขื่อนพังละหวา
ไม่เหลือลิงทะโมน
เขื่อนพังละโว้ย
ไม่เหลือคนตะโกน
เขื่อนพังละหวา
ไม่เหลือใครตะโกน

ผลงานเพลง ของ คาราบาว

ฟังเพลงใหม่ เขื่อน