เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าตาก – คาราบาว เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าตาก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ้าตาก – คาราบาว

ดนตรี : / Am / Am / C /F G / ( 2 Times )


Am
 
ยุทธศาสตร์ ยิ่งใหญ่ ความตั้ง
C
ใจ เด็ดเดี่ยว

มื้อนี้เราจะเ
F
คี้ยวข้าว แล้ว
G
ทุบหม้อ
Am
ข้าว

ตีแหกฝ่า วงล้อม ลุยพม่า ข้า
C
ศึก

นึกถึงความ เป็น
F
ไทย ดีกว่า
G
ไป เป็น
Am
ทาส


* ส
A7
อง มือ ถือด
D7
าบ อย่างมั่นใจ

G7
นัก รบไทย ของ 
C7
พระเจ้าตาก

A7
ฝาก ฝัง กรุงอ
D7
ยุธยา

G7
วัน ข้างหน้า ข้าจะ
E7
มา ทวงคืน


Am
 
แผ่นดินไท ดาลเดือด ทัพข้าศึกรุมล้
C
อม

มัวแต่กล่อมส
F
ตรี เริงโล
G
กีย์เป็นห
Am
ลัก

นักรบกลายเป็นศพ พบกับความปรา
C
ชัย

เจ้าตากทนไม่
F
ได้ แผ่นดินไ
G
ทยเป็น
Am
หลัก

นักรบคือนักรบ นักสู้แห่งกรุง
C
ศรี

ตีฝ่าทัพตอง
F
อู ตายหรือ
G
อยู่ไม่สำ
Am
คัญ

คืนนี้จันทร์หลับไหล แหกวงในวง
C
ล้อม

อ้อมออกจากกรุง
F
ศรี ไปเข้า
G
ตีเมือง
Am
จันทน์


ดนตรี : / Am / Am / C / F / Am /

/ Am / C / F G / ( 2 Times )


Am
 
ยึดเมืองจันทบุรี เป็นชุม
C
นุมเจ้าตาก

ตีชุมนุมต่างต่
F
าง ตีเจ้าฝ
G
างไม่
Am
แตก

ทบทวนความพ่ายแพ้ แก้ไขยุ
C
ทธวิธี

รวมชุมนุมที่
F
มี ก่อนโจม
G
ตีเจ้าฝ
Am
าง

พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทำจากเ
C
ล็กไปใหญ่

เจ้าฝางชะล่า
F
ใจ ในไม่น
G
านก็
Am
แตก

จาก อยุธยา มาเมือง
C
จันทบุรี

มากรุงธ
F
นบุรี ไทยจึง
G
มี เอก
Am
ราช

จาก อยุธยา มาเมือง
C
จันทบุรี

มากรุงธ
F
นบุรี ตาก
G
สิน มหา
Am
ราช


( ซ้ำ * , * , * , * )

รวมผลงานเพลง ของ คาราบาว

Related Posts

ฟังเพลง เจ้าตาก