คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เฒ่าทะเล – คาราบาว เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เฒ่าทะเล

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เฒ่าทะเล – คาราบาว

ดนตรี : / Em / Em / D / Em / Em / C / B7 / Em /


 
เฒ่า
Em
อ่ำลูกเลเมืองใต้ พำนักอา
D
ศัยอยู่ชายฝั่งทะ
Em
เล เติบโตมากับเรือตัง
C
เก อาชีพชาว
B7
เล เป็นชาวประ
Em
มง

 
สมบัติ คือเรือลำเก่า อายุรุ่น
D
ราวรุ่นคราวคน
Em
เฒ่า หาปลาตั้งแต่ค่ำยัน
C
เช้า งานหนักงาน
B7
เบา เฒ่าอํ่าไม่
Em
ถอย

 
ร้อย
D
เอ็ดเจ็ดย่านส
G
มุทร เรื่องราวม
B7
นุษย์ได้เคยฟัน
Em
ฝ่า

 
เฒ่า
D
อ่ำคือชายหา
G
ปลา เหนือโชคชะ
B7
ตาด้วยการกระ
Em
ทำ


ดนตรี : / Em / Em / D / Em /


 
เฒ่า
Em
เลโชกโชนชีวิต เรียนรู้ถูก
D
ผิดจากมหาส
Em
มุทร ว่าคนเราย่อมมีวันสิ้น
C
สุด อันชีวิตม
B7
นุษย์มีระยะเว
Em
ลา

 
ฤดูกาลผลัดกันมาเยือน ไม่สะทกสะ
D
เทือนสายลมแสง
Em
แดด

 
อายุปาเข้าไปหลัก
C
แปด ออดออดแอด
B7
แอด ของธรรม
Em
ดา

 
ลุง
D
แก่เรือตังเก
G
เก่า รอยรั่วรอย
B7
ร้าวตามอายุ
Em
ขัย สอง
D
สิ่งร่วมทะยาน
G
ไกล ร่วมวันร่วม
B7
วัยจุดหมายเดียว
Em
กัน


ดนตรี : / Em / Em / D / Em /


B7
วันอุกาฟ้าเหลือง ทะเลสะ
C
เทือนสายลมเป็น
C#dim
บ้า แต่เฒ่า
B7
อ่ำยังย่ำใจออกหาปลา มันคือค่า
C
ยาค่าพ
C#dim
ยาบาล

 
อันชี
D
วิตชาวประมงจน
G
จน อยู่ด้วยความอด
B7
ทนแล่นไปข้าง
C
หน้า

 
จุด
D
หมายย่อมหมายชีวิต
G
ปลา ไปนำกลับ
B7
มาเลี้ยงชีวิต
Em
คน

 
ถึง
B7
ลมฝนกระหน่ำซ้ำเติม หนาวสั่นสะ
C
เทิ้มท้าทายคน
C#dim
กล้า

 
ผู้เฒ่าก็
B7
รู้อยู่เต็มอุรา หนทางข้าง
C
หน้าเป็นได้สอง
C#dim
ทาง

 
ทาง
D
หนึ่งรอดกลับมาถึง
G
ฝั่ง อีกทางหนึ่ง
B7
ฝังร่างลงกลางทะ
C
เล

 
ชาย
D
เฒ่ากับเจ้าเรือตัง
G
เก หันหน้าออกทะ
B7
เลไม่เห็นคืน
Em
มา


ดนตรี : / Bbdim / Bbdim / A7 / A7 / ( 2 ครั้ง )/ Gm / Gm / C7 / C7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / C#maj7 / C#maj7 / Abmaj7 / Abmaj7 / C7 / C7 / B7 / B7 /


 
มร
Em
สุมพัดผ่านพ้นไป ท้องฟ้าสด
D
ใสทะเลเงียบส
Em
งบ ผู้คนยังถกเถียงกันไม่
C
จบ ถึงผู้เฒ่าช
B7
ราหายลงทะ
Em
เล

 
เฒ่าอ่ำอำลาจากไป ไม่ใช่นิ
D
ยายไม่ใช่วีร
Em
กรรม ใครจะรู้ถึงการกระ
C
ทำ ของผู้เฒ่า
B7
อ่ำ ผู้เฒ่าทะ
Em
เล


ดนตรี : / B7 / B7 / Em / Em / A / A / Em / Em /

ผลงานเพลง ของ คาราบาว

Related Posts

ฟังเพลงสด เฒ่าทะเล