คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] – คาราบาว เพลงฮิต

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ]

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] – คาราบาว

Intro : / F Gm / Dm F / Bb C / F /


เดือนเ
F
พ็ญ สวย
Gm
เย็นเห็นอ
Dm
ร่าม

F
ภาแจ่มนวลดูง
Bb
าม

เย็นชื่นหนอ
C
ยามเมื่อลม
F
พัดมา
C7
 


F
สงจันทร์
Gm
นวลชวนใจ
Dm
ข้า

คิด
F
ถึงถิ่นที่จาก
Bb
มา

คิดถึงท้อง
C
นาบ้านเรือนที่เ
F
คยเนา
C7
 


เร
F
ไรรัอง
Gm
ดังฟัง
Dm
ว่า

เสียงเ
F
จ้าที่เฝ้าครวญ
Bb
หา

ลมเอ่ยช่วย
C
พากระซิบข้
F
างกาย
C7
 


F
ข้ายัง
Gm
คอยอยู่มิ
Dm
หน่าย

มิเ
F
ลือนห่างจากเคลื่อน
Bb
คลาย

คิดถึงมิ
C
วายที่เราจ
F
ากกัน
C7
 


ดนตรี : / F Gm / Dm F / Bb C7 / F C7 /

ดนตรี : / F Gm / Dm F / Bb C7 / F /


* กอง
F
ไฟ สุม
Gm
ควายตาม
Dm
คอก

คง
F
ยังไม่มอดดับ
Bb
ดอก

จันทร์เอยช่วย
C
บอกให้ลมช่
F
วยเป่า
C7
 

F
สุมไฟ
Gm
ให้แรง
Dm
เข้า

พัด
F
ไล่ความเยือกเย็น
Bb
หนาว

ให้พี่น้อง
C
เฮานอนหลับอุ่
F
นสบาย
C7
 


** ลมเ
F
อย ช่วย
Gm
เป็นสื่อ
Dm
ให้

นำ
F
รักจากห้วงดวง
Bb
ใจ

ของข้านี้
C
ไปบอกเขา
F
นั้นนา
C7
 

F
ให้เมือง
Gm
ไทยรู้
Dm
ว่า

ไม่น
F
านลูกที่จาก
Bb
ลา

จะไปซบห
C
น้ากับอกแ
F
ม่เอย
(C7)
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F Gm / Dm F / Bb C7 / F C7 /

ดนตรี : / F Gm / Dm F / Bb C7 / F /


( ซ้ำ * , ** )


F
ห้เมือง
Gm
ไทยรู้
Dm
ว่า

ไม่น
F
านลูกที่จาก
Bb
ลา

จะไปซบห
C
น้ากับอกแ
F
ม่เอย

รวมผลงานเพลง ของ คาราบาว

Related Posts

ฟังเพลงฟรี เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ]