เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เธอกับฉัน – คีตาญชลี เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอกับฉัน

เธอกับฉัน – คีตาญชลี

..เพื่อเพื่อนเพื่อชีวิต..
หากฉันเป็นนก
อยากผกผินบินในฟ้าพราว
หากได้เป็นดาว
อยากเป็นดาวที่สุกไสว
หากเป็นดอกไม้
อยากมีกลิ่นหอมและงามวิไล
แม้เป็นไม้ใหญ่
จะชูกิ่งใบให้คนอื่นตาม
หากฉันเป็นนก
อยากเป็นนกพิราบขาว
หากได้เป็นดาว
อยากเป็นดาวแห่งความศรัทธา
หากเป็นดอกไม้
ย่อมภูมิใจแม้เป็นดอกหญ้า
แม้เป็นไม้ป่า
จะชูกิ่งใบเพื่อให้ร่มเงา
เธอกับฉัน
ฝันไปตามใจนึกปอง
อาจต้องหม่นหมอง
เมื่อฝันนั้นพลันอับเฉา
หากมัวนั่งฝัน
ไม่มีวันที่ฝันพร่างพราว
ลุกขึ้นแล้วก้าว
ต้องมีสักวันที่ฝันเป็นจริง

เธอกับฉัน
ฝันไปตามใจนึกปอง
อาจต้องหม่นหมอง
เมื่อฝันนั้นพลันอับเฉา
หากมัวนั่งฝัน
ไม่มีวันที่ฝันพร่างพราว
ลุกขึ้นแล้วก้าว
ต้องมีสักวันที่ฝันเป็นจริง

รวมผลงานเพลง นักร้อง คีตาญชลี

ฟังเพลง ออนไลน์ เธอกับฉัน