เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาจเพราะ – ค็อกเทล เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาจเพราะ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อาจเพราะ – ค็อกเทล

ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Em7 / D / ( 2 ครั้ง )


อาจจะเป็นเพราะ
Gmaj7
ฉัน ไม่อาจ
F#m7
ทนรื้อฟื้น ให้รัก
Em7
เรากล้ำกลืน กันต่อไ
D
ปได้ไหว

อาจจะเ
Gmaj7
ป็นเพราะเธอมีเขา
F#m7
มาในใจ ทำให้รั
Em7
กเบาบางไปกว่าเ
D
ดิม


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Em7 / D /


อาจจะเ
Gmaj7
ป็นเพราะฉันเริ่มหมด
F#m7
แรงและท้อ นานเท่า
Em7
ไรที่รอ รอคอยเ
D
ธอเรื่อยไป

อาจจะเ
Gmaj7
ป็นเพราะใจเธอนั้นเ
F#m7
ริ่มสั่นไหว เคยรัก
Em7
กันยังไงกลับลื
D


อยากที่
Gmaj7
จะลืม   
F#m7
เธอ  
Em7
ลบภาพเธอจาก
D
ใจ อยากที่
Gmaj7
จะลืม   
F#m7
ไป   
Em7
ลบเธอจากวัน
D
นี้


เหนื่อยใจที่
G
มีเธออยู่ เหน็ดเหนื่อยกับ
F#m7
การรอคอย จิตใจละ
Em7
เมอเลื่อนลอย เฝ้าค
D
อย

ใครสักคนที่ยังคงมีความ
G
รักให้ไป แต่มันยิ่ง
F#m7
ไกลยิ่งห่าง รักเราเลย
Em7
ดูจืดจาง หมดหนท
D
างไปต่อ


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Em7 / D / ( 2 ครั้ง )


อาจจะ
Gmaj7
เป็นเพราะฉันเริ่มหมด
F#m7
แรงและล้า มันถึง
Em7
คราวต้องลา ลาแล้วจ
D
ากกันไป

อาจเป็นเพราะ
Gmaj7
ใจ เธอมีใคร
F#m7
ใหม่ หมดแล้วไ
Em7
ม่มีอะไร ไม่เห
D
ลือเลย


เหนื่อยใจที่
G
มีเธออยู่ เหน็ดเหนื่อยกับ
F#m7
การรอคอย จิตใจละ
Em7
เมอเลื่อนลอย เฝ้าค
D
อย

ใครสักคนที่ยังคงมีความ
G
รักให้ไป แต่มันยิ่ง
F#m7
ไกลยิ่งห่าง รักเราเลย
Em7
ดูจืดจาง หมดหนท
D
างไป

G
ต่อจากนี้ไป
F#m7
ไม่มีเธออีกแล้ว


ดนตรี : / G / G / F#m7 / F#m7 / Em7 / Em7 / D / D /


( ซ้ำ * )


เหนื่อยใจที่
G
มีเธออยู่ เหน็ดเหนื่อยกับ
F#m7
การรอคอย จิตใจละ
Em7
เมอเลื่อนลอย เฝ้าค
D
อย

ใครสักคนที่ยังคงมีความ
G
รักให้ไป แต่มันยิ่ง
F#m7
ไกลยิ่งห่าง รักเราเลย
Em7
ดูจืดจาง หมดหนท
D
างไป


เหนื่อยใจที่มีเ
G
ธอ ( อยู่ในใจฉันมีเพียงเธอ ) เหนื่อยใจที่
F#m7
รักเธอ ( อยู่ในใจฉันยังมีเราที่ยังฝังใจ )

เหนื่อยใจที่
Em7
ยังมีเธออยู่ใน
D
ใจ เหนื่อยใจที่มีเ
G
ธอ ( อยู่ในใจฉันมีเพียงเธอ )

เหนื่อยใจที่รั
F#m7
กเธอ ( อยู่ในใจฉันรักเธอ เสมอ ตลอดไป ) เหนื่อยใจที่
Em7
ยังมีเธออยู่ในใ
D


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Em7 / D / ( 3ครั้ง )/ Gmaj7 / Gmaj7 /

เจ้าของผลงานเพลง ของ ค็อกเทล

ฟังเพลง mp3 อาจเพราะ