เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ – ค็อกเทล เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอทำให้ฉันเสียใจ – ค็อกเทล

G
เธอ บอกกับ
D
ฉันว่าตัวเธอจะ
Em7
รัก ไม่ว่าน
D
านเท่าไรรักของเราจะ
Csus2
ยังตรึงใจ

 
ไม่ว่า
Bm7
นานเท่าไหร่ ใจเ
Am7
อ๋ยใจ จะ
D
ยังคงเป็นเหมือนเดิม


ดนตรี : / G / D / Em7 / D /


 
แต่เ
G
ธอ กลับมา
D
ทิ้งให้ตัวฉันต้อง
Em7
เหงา เธอลืมคว
D
ามรักเรา เมื่อตัวเธอมี
Csus2
เขาข้างกาย

 
รักของ
Bm7
เราเธอหน่าย เธอลืมมัน
Am7
ง่ายดาย เธอ
D
ทำให้ฉันเสียใจ


 
เธอทำฉันเสียใ
G
จ เธอทำให้ฉัน
D
ร้อนรน ทำให้ฉัน
Em7
ทุกข์ระทมงมง
D
าย

 
เธอทำให้ฉันร้
G
องไห้ ทำชีวิต
D
ฉันพังทลาย ทำให้ความ
Em7
รักของฉันมันตาย
D
 จากใจ


ดนตรี : / Em7 / D / Em7 / D /


G
จำ ยังคง
D
จำภาพเธอจนวั
Em7
นนี้ ผ่านไปน
D
านนับปีรักของเรายิ่ง
Csus2
จางลงไป

 
เธอลืม
Bm7
แล้วทุกสิ่ง เธอลืมหมด
Am7
แล้วจริงจริง หรือเธอเพียง
D
ทิ้งให้ฉันเสียใจ
G
 


 
เธอทำให้ฉัน
D
ร้อนรน ทำให้ฉัน
Em7
ทุกข์ระทมงมง
D
าย

 
เธอทำให้ฉันร้
G
องไห้ ทำชีวิต
D
ฉันพังทลาย ทำให้ความ
Em7
รักของฉันมันตาย
D
 จากใจ


Em7
  ของฉั
D
น จาก
Em7
ใจ ของฉั
D
น จาก
Em7
ใจ ของฉั
D
น จาก
Em7
ใจ ของฉั
D
น เธอทำฉันเสียใจ


ดนตรี : / Csus2 / D / G D / Em7 D / Csus2 / D / G D Em7 D / Csus2 / D /


( ซ้ำ * )


G
รัก ฉันรักเธอมากเ
D
พียงไหน บอกรักเธอมากเ
Em7
ท่าไร ไม่อาจจะ
D
ทำให้เธอคืนย้อนกลับมาเหมือ
G
นเคย

 
เธอทำให้ฉัน
D
ผิดหวัง ทำให้
Em7
ฉันเจ็บช้ำ เ
D
ธอทำให้ฉันเสียใจ


ดนตรี : / G / D / Em7 / D / Csus2 / Bm7 / Am7 / D /

ศิลปิน นักร้อง ค็อกเทล

ฟังเพลงฟรี เธอทำให้ฉันเสียใจ