คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อีสานเศร้า – ชรัมภ์ เทพชัย เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีสานเศร้า

อีสานเศร้า – ชรัมภ์ เทพชัย

ดนตรี….
..มี นาแปลงหน่อย
ต้องมาพลอย
ล่มจมอับเฉา
มอง ยังว่างเปล่า
ข้าวไม่มีหุงกินต่อไป
อดกันแล้วลูกหลาน
โอ้ชาวอีสาน
มีความผิดใด
สิบหกจังหวัดนั่นไซร้
ดินฟ้าเทพไท
ถึงลงโทษทัณฑ์
เศร้า เศร้า เศร้า
ดนตรี….
..ข้าวเคยไหวโยก
ล้อนาอยู่เขียวเขียว
ลมซัดพัดเกรียว
ล้อคมเคียวอยู่ทุกวัน
บัดนี้โศกสันต์
พื้นดินมีขี้ฝุ่นคลุ้ง
โอ โฮโอ โฮโอ
เศร้า เศร้า เศร้า
ดนตรี….
..ชลประทานไม่ผ่าน
พวกอีสาน
ถึงจนหนักหนา
นายเอ๋ยนายข้า
โปรดเมตตา
ช่วยมาแบ่งเบา
หากจนเพราะเกียจคร้าน
หมู่เฮาอิสาน
ยอมให้ด่าเอา
ไม่ต้องรวยอย่างเขา
เพียงขอให้เฮา
ได้มีข้าวกิน
เศร้า เศร้า เศร้า
..มี นาแปลงหน่อย
ต้องมาพลอย
ล่มจมอับเฉา
มอง ยังว่างเปล่า
ข้าวไม่มีหุงกินต่อไป
อดกันแล้วลูกหลาน
โอ้ชาวอีสาน
มีความผิดใด
สิบหกจังหวัดนั่นไซร้
ดินฟ้าเทพไท
ถึงลงโทษทัณฑ์
เศร้า เศร้า เศร้า
ดนตรี….
..ข้าวเคยไหวโยก
ล้อนาอยู่เขียวเขียว
ลมซัดพัดเกรียว
ล้อคมเคียวอยู่ทุกวัน
บัดนี้โศกสันต์
พื้นดินมีขี้ฝุ่นคลุ้ง
โอ โฮโอ โฮโอ
เศร้า เศร้า เศร้า
ดนตรี….
..ชลประทานไม่ผ่าน
พวกอีสาน
ถึงจนหนักหนา
นายเอ๋ยนายข้า
โปรดเมตตา
ช่วยมาแบ่งเบา
หากจนเพราะเกียจคร้าน
หมู่เฮาอีสาน
ยอมให้ด่าเอา
ไม่ต้องรวยอย่างเขา
เพียงขอให้เฮา
ได้มีข้าวกิน
เศร้า เศร้า เศร้า
*

ศิลปิน นักร้อง ชรัมภ์ เทพชัย

ฟังเพลง ออนไลน์ อีสานเศร้า