คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เนื้อทองของพี่ – ชรินทร์ นันทนาคร เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เนื้อทองของพี่

เนื้อทองของพี่ – ชรินทร์ นันทนาคร

เนื้อ ทอง ของ พี่ เจ้าหนี พี่ ไป
แรกเจ้ารัก พี่ก็รัก ปัก ใจ
แต่เจ้าพลาด พลั้ง ไป ให้ใครสุดชม

เนื้อ ทอง ของ พี่ พี่นี้ ต้อง ตรม
กลับเถอะหนา อย่าไปหา อื่น ชม
เจ้าให้พี่ ภิ รมย์ ชม ขึ้น ใจ

หวัง อยู่ เคียง ข้าง นาง นอน
สุดโศกศัลย์ เจ้าเท่านั้น บั่นทอน
อ้อมกอดพี่ร้าว รอน หรือ อย่าง ไร

รัก จึง ลา ล่วง ดวง..ใจ
พี่อ้างว้าง ด้วยเจ้าร้าง ห่าง ไกล
หลงอ้อมกอด ของใคร..ใคร สุด ตรม
พี่ซิเฝ้าคอย คอยหา เนื้อทองไม่ มา ยิ่ง มอง
คอยแต่เธอละเมอใจปอง ขอให้คืน คง ครอง
พี่จะคอย เนื้อ ทอง..ครอง คู่ เอย

หวัง อยู่ เคียง ข้าง นาง นอน
สุดโศกศัลย์ เจ้าเท่านั้นบั่นทอน
อ้อมกอดพี่ร้าวรอน หรือ อย่าง ไร

รัก จึง ลา ล่วง ดวง..ใจ
พี่อ้างว้าง ด้วยเจ้าร้าง..ห่าง ไกล
หลงอ้อมกอด ของใคร..ใคร สุด ตรม
พี่ซิเฝ้าคอย คอยหา เนื้อทองไม่ มา ยิ่ง มอง
คอยแต่เธอละเมอใจปอง ขอให้คืน คง ครอง
พี่จะคอย เนื้อทอง…ครอง คู่ เอย

ผลงานเพลง ของ ชรินทร์ นันทนาคร

ฟังเพลงใหม่ เนื้อทองของพี่