เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เด็กดีมีน้ำใจ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เด็กดีมีน้ำใจ

เด็กดีมีน้ำใจ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กที่ดี ต้องมีน้ำใจ
อยู่กับใคร ไม่ทำให้
เพื่อนเดือดร้อน
พูดไพเราะ และช่วยงาน
ไม่เกี่ยงงอน
ดีทุกขั้นตอน จิตเมตตา
อภัยแบ่งปัน
มง แซะ มง แซะ
แซะ มง ตะลุ่ม ตุม มง
มง แซะ มง แซะ
แซะ มง ตะลุ่ม ตุม มง
เด็กที่ดี ต้องมีน้ำใจ
อยู่กับใคร ไม่ทำให้
เพื่อนเดือดร้อน

พูดไพเราะ และช่วยงาน
ไม่เกี่ยงงอน
ดีทุกขั้นตอน จิตเมตตา
อภัยแบ่งปัน
มง แซะ มง แซะ
แซะ มง ตะลุ่ม ตุม มง
มง แซะ มง แซะ
แซะ มง ตะลุ่ม ตุม มง.

ศิลปิน โดย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ฟังเพลง ออนไลน์ เด็กดีมีน้ำใจ