เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อาหารหลักห้าหมู่ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาหารหลักห้าหมู่

อาหารหลักห้าหมู่ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สาระสำคัญ
การรับประทานอาหาร
ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดี ร่างกายแข็งแรง
จุดประสงค์
สามารถบอกได้ว่า
อาหารหลัก5 หมู่มีอะไรบ้าง
เพลงอาหารหลัก 5 หมู่
บรรเลงโดย..
อ.ชาญวิทย์ เพชรน้ำดี
อาหารหลักของไทย
หนูจงจำไว้ว่ามี 5 หมู่
หมู่ 1 คือเนื้อ นม ไข่
กินแล้วช่วยให้ร่างกาย
แข็งขัน
หมู่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน
อีกน้ำตาลจะให้พลัง
หมู่ 3 คือผักต่างๆ วิตามิน
มากจังหนูจำจงดี
หมู่ 4 คือผลไม้ สารอาหาร
มากมายรู้ไหมคนดี
สุดท้ายคือ หมู่ที่ 5
สุดท้ายคือ หมู่ที่ 5
ไขมันนั้นนาทำให้ร่างกาย
อบอุ่นเอย
อาหารหลักของไทย
หนูจงจำไว้ว่ามี 5 หมู่
หมู่ 1 คือเนื้อ นม ไข่
กินแล้วช่วยให้ร่างกาย
แข็งขัน
หมู่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน
อีกน้ำตาลจะให้พลัง
หมู่ 3 คือผักต่างๆ วิตามิน
มากจังหนูจำจงดี
หมู่ 4 คือผลไม้ สารอาหาร
มากมายรู้ไหมคนดี
สุดท้ายคือ หมู่ที่ 5
สุดท้ายคือ หมู่ที่ 5
ไขมันนั้นนาทำให้ร่างกาย
อบอุ่นเอย.

รวมผลงานเพลง ของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ฟังเพลงฟรี อาหารหลักห้าหมู่