เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เขียนให้ลืมเธอ – ซันซายส์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขียนให้ลืมเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เขียนให้ลืมเธอ – ซันซายส์

เขียนหน้า
A
ต่าง เขียนสาย
E
ลม เขียนบน
F#m
หมอน เขียนกระ
D
จก เขียนที่
E
นอน เขียนหนัง
A
สือ 
A7
 

เขียนโต๊ะทำ
D
งาน เขียนหัว
E
ใจ เขียนข้อ
C#m
มือ  
E7
 
F#m
หนึ่งใจ
Bm
ความที่เขียนนั้น
E
คือ ต้องลืมเธอ


ดนตรี : / A / D / Bm / E /


แม้ลำ
A
บาก แม้ยากเ
E
ย็นสักเพียง
F#m
ไหน ความว่างเป
D
ล่า ความเดียวด
E
ายที่ต้องเ
A
จอ 
A7
 

ฉันต้องหาย
D
ใจ ไปเพื่อใ
E
ครเมื่อขา
C#m
ดเธอ 
E7
 
F#m
ภาพความ
Bm
จริง มันพล่าเบ
E
ลอเพราะ
A
น้ำตา


ไม่อาจจะ
D
ลืม หนึ่งคนที่
A
รัก 
F#m
เมื่อมีคน
Bm
ถาม 
E
ยังรักกันอยู่ไ
A
หม

เจ็บเกินท
D
นที่ต้องบ
E
อก ว่าวั
C#m
นนี้เธอทิ้งฉัน
F#m
ไป ฉันไม่เหลือใ
Bm
คร  
B
 
E
 


** 
คู่ชี
A
วิต และหัวใ
E
จกับความ
F#m
รัก เมื่อรักม
D
ากก็ช้ำม
E
าก เมื่อเธอ
A
ไป 
A7
 

แต่เมื่อเรียน
D
ผูก ก็ต้องเรี
E
ยนแก้ให้
C#m
ไหว 
E7
 
F#m
เขียนชี
Bm
วิตให้หายใ
E
จ เมื่อไร้เ
A
ธอ


ดนตรี : / G / D / A / A / G / D / E / E /


( ซ้ำ * , ** )


เขียนพรุ่
Bm
งนี้ ให้หัวใ
E
จ กล้าลืม
Asus2
เธอ

เจ้าของผลงานเพลง ของ ซันซายส์

ฟังเพลง ยูทูป เขียนให้ลืมเธอ