คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอขี้เหงา เขาขี้เอาใจ – ซันซายส์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอขี้เหงา เขาขี้เอาใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอขี้เหงา เขาขี้เอาใจ – ซันซายส์

ดนตรี : / C C#dim / D Ebdim Em / Am D / G D /


G
คบเธอมาตั้งนานแต่เพิ่งจะ
Bm
รู้   
Am
ความสัมพันธ์ที่เธ
D
อนั้นมีกับเ
G
ขา

G
ฉันต้องทนเฝ้ามองด้วยความปวด
Bm
ร้าว 
Bbm
 
Am
เอามีดแทงฉันเ
D
ลยยังดีซะก
G
ว่า


ล้มตัว
Am
นอนหลับไม่
D
ลง ฉันคงอยู่
Bm
จนเช้า
Em
ไม่อยาก
Am
จำว่าฉันต้องเ
C
ป็นคนเก่า เมื่อเ
D
ขาเดิน
C
เข้า
Bm
มา  
D
 


** 
เพราะเธอขี้เห
C
งา ส่วนเ
D
ขาก็ขี้เ
Bm
อาใจ 
Em
ฉันคงต้อง
Am
ยอมเสียเธอใช่ไ
D
หม ถ้าจบแบบ
G
นี้  
D
 
G
 

เมื่อไรที่เห
C
งา ก็เ
D
ห็นเขาถึงตัว
Bm
เธอก่อนทุก
Em
ที ส่วน
Am
ฉันที่อยู่ทาง
Bm
นี้

ต้องรั
C
บความจริงที่
D
มีแล้วไปให้พ้
G
นทาง
D
 


G
แม้ว่าฉันต้องการจะดึงเธอ
Bm
ไว้  
Bbm
 
Am
แต่ก็ทำได้เพี
D
ยงแค่ก้าวออก
G
มา

G
เธอกับเขาก็เดินออกไปช้า
Bm
ช้า  
Bbm
 
Am
โดยไม่ยอมหัน
D
มาดูใจ
G
ฉันเลย


( ซ้ำ * , ** )


C
ต้องปล่อยมือเ
Em
ธอให้เขาไป ต่อจาก
F
นี้ถ้าเขาคือคนใหม่ ก็จะไ
D
ปให้ไกลจากเธอ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C C#dim / D Ebdim Em /


ส่วน
Am
ฉันก็เจ็บอย่าง
Bm
นี้ ต้องรั
C
บความจริงที่
D
มีแล้วไปให้พ้
G
นเธอ

เจ้าของผลงานเพลง ของ ซันซายส์

ฟังเพลงฟรี เธอขี้เหงา เขาขี้เอาใจ