เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เกม (Game) – ซิงกูล่าร์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกม (Game)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกม (Game) – ซิงกูล่าร์

B
องดูเธอ ในทุก
Ebm7
ทุกวันผ่านไป มีวั
C#m7
นที่หัวใจ
Em7
เริ่มมองไม่เ
G
ห็นทา
F#

B
องดูเธอ มีวันที่
Ebm
เจอคำถาม มีวั
C#m7
นที่บางสิ่
Em7
ง  อาจ
G
ทำให้เ
F#
ธอท้อ

เธอต้อง
Emaj7
การจะยืนอยู่
Ebm7
ตรงนี้ เธอต้อง
Emaj7
การจะดีให้เหมือ
Ebm7
นใคร

แต่เธอรู้
Emaj7
เพียงต้องทำบาง
Ebm7
อย่าง แต่ไม่
Em7
รู้จะเริ่มตรงไห
F#


Emaj7
เพียงเธอไม่ลืมว่าใช้หัวใจเธอใน
Ebm7
เกมนี้ คอย
G#m
ส่องทางก้
F#
าวไป

Emaj7
เพียงเธอยังจำว่าไม่มีผู้ใด และ
Em7
สิ่งไหน จะห
F#
ยุดเธอไว้ได้ ไ
G
ม่มีใครมีแค่
F#
เธอ ผู้เดียว


ดนตรี : / Bmaj7 / Bmaj7 / Ebm7 / Ebm7 / C#m7 / Em7 / F#9 / F#9 /

ดนตรี : / Bmaj7 / Bmaj7 / Ebm7 / Ebm7 / C#m7 / Em7 / G / F# /


หากยังค
Emaj7
งรักจะยืนอยู่
Ebm7
ตรงนี้ ยังค
Emaj7
งรักจะดีให้เหมือน
Ebm7
ใคร

ก็เธอไ
Emaj7
ม่รู้และไม่แ
Ebm
น่ใจ ว่าพรุ่
Em7
งนี้จะเป็นอย่างไ
F#


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Emaj7 / Ebm7 / Emaj7 / Ebm7 /


ก็เธอไ
Emaj7
ม่รู้และไม่แน่
Ebm7
ใจ ว่าพรุ่ง
G
นี้จะเป็นอย่างไ
F#


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Emaj7 / Ebm7 / Emaj7 / Ebm7 / ( 2 ครั้ง )

เจ้าของผลงานเพลง โดย ซิงกูล่าร์

ฟังเพลงออนไลน์ เกม (Game)