เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซเคินด์ ชานซ์ (Second Chance) – ซิงกูล่าร์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซเคินด์ ชานซ์ (Second Chance)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เซเคินด์ ชานซ์ (Second Chance) – ซิงกูล่าร์

ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Dmaj7 / ( 3 ครั้ง )


Amaj7
ไม่ค่อยแน่ใจในตัวฉั
E
น สิ่งที่ฉั
F#m
นทำ ไม่เป็นอย่าง
Dmaj7
ฝันที่เธอต้องการ

Amaj7
ทุกครั้งยังเป็นอยู่อย่าง
E
นี้ และฉันก็รู้ไม่มี
F#m
ทาง ไม่อาจ
Dmaj7
ฝืนใจต่อไป


Dmaj7
เธอลองมอง
C#m7
งไป มองดูใ
F#
หม่อย่างช้าช้า
Bm7
และเปิดใจ อีกซัก
Dm7
ครั้ง


** 
A
เธอจะได้
E
รู้ว่ามีผู้ใ
F#m
ด อยู่ในตัว
Dm
ฉันให้เธอค้นเจอ

A
มองดูให้
E
ซึ้งถึงความหมาย
F#m
มากมาย เพื่อให้
Dsus2
เธอรู้และตัดสินใจ


ดนตรี : / A / E / F#m / Dsus2 / ( 2 ครั้ง )


Amaj7
เธอยังลังเลอยู่อย่างนั้
E
น คงไม่มี
F#m
วัน ที่เราจะ
Dmaj7
พบทางไป

Amaj7
รับรู้ในบางสิ่งที่ฉั
E
น จะไม่ซ้ำกับใคร
F#m
คนอื่น อยากให้เ
Dmaj7
ชื่อในสิ่งนั้น


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A / E / F#m / Dm / A / E / F#m / Dsus2 /

ดนตรี : / A / E / F#m / Dsus2 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


A
 
E
 
F#m
อยู่ในตัว
Dm
ฉันให้เธอค้นเจ
A
อ  
E
 
F#m
เพื่อให้เ
Dsus2
ธอรู้และตัดสินใจ


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Dmaj7 / ( 3 ครั้ง )

ผลงานเพลง นักร้อง ซิงกูล่าร์

ฟังเพลงออนไลน์ เซเคินด์ ชานซ์ (Second Chance)