เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้ากันไม่ได้ – ซิงโคไนส์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้ากันไม่ได้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เข้ากันไม่ได้ – ซิงโคไนส์

ดนตรี : / Dmaj7 / C#m7 / Dmaj7 / C#m7 / ( 2 ครั้ง )


A
ลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่
Dmaj7
มีเธอ

อยู่บนโลกใบที่
Bm7
เคยเจอ

E
กับความรักที่มัน
A
สวยงาม

อยาก
A
ทำใจ อยากจะรับความ
Dmaj7
เป็นไป

อยากจะไม่มัวมา
Bm7
อาลัย

E
แต่ก็ไม่วายคิด
A
ถึงเธอ


อยาก
Dmaj7
พบ อีกครั้งหนึ่ง อยาก
C#m7
ซึ้ง อีกสัก
F#m
นาที

อยาก
Bm7
ทำดีดีกับเ
E
ธออีกสักค
A
รั้ง

ที่
Dmaj7
แล้วไม่เสียใจ กอด
C#m7
ไว้ทั้งน้ำต
F#m

ก่อนจะ
Bm7
ยอมรับว่าเราเ
E
ข้ากันไม่
A
ได้


A
เธอเดินอยู่บนหนทางแห่ง
Dmaj7
ความจริง

แต่ว่าฉันเดินจาก
Bm7
ทุกสิ่ง

E
สู่ความฝันที่มันแ
A
สนไกล

A
โอบกอดเธอคนที่เคยอยู่เ
Dmaj7
คียงกาย

บอกคำร่ำลากับ
Bm7
ทำใจ

E
เธอคือรักเดียวที่ฉัน
A
มี


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m7 / Dmaj7 / Amaj7 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


อยาก
Dmaj7
พบ อีกครั้งหนึ่ง อยาก
C#m7
ซึ้ง อีกสัก
F#m
นาที

อยาก
Bm7
ทำดีดีกับเ
E
ธออีกสักค
A
รั้ง

ที่แ
Dmaj7
ล้วไม่เสียใจ กอด
C#m7
ไว้ทั้งน้ำต
F#m

ก่อนจะ
Bm7
ยอมรับว่าเราไ
E
ปด้วยกันไม่
A
ได้


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m7 F#m / Bm7 E / A /

ศิลปิน นักร้อง ซิงโคไนส์

ฟังเพลง mp3 เข้ากันไม่ได้