คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่าบอกว่ารัก – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าบอกว่ารัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าบอกว่ารัก – ซิลลี่ ฟูลส์

Em
 หนาวเหลือเ
C
กิน  
G
 ฉันหนาวหัวใ
D
จเกินจะทนไหว
Em
 รักตัวเธอใ
C
ห้จนหมดใจ แต่เ
G
ธอกลับทิ้งฉัน
D
ไป

Em
รักเธอเค
C
ยบอก

Em
 โหดร้ายเหลือ
C
เกิน 
G
โหดร้ายเหลือ
D
เกินเกิน จะทนไหว

Em
 เธอมัวพะ
C
วงอยู่กับคนไหน จึง
G
ทำให้เธอลืมฉัน
D
ไป


 
คงเป็นเพราะ
Am
รัก    ที่
C
ทำให้ฉันได้พบเธอ แต่เธอคงจะ
G
หลงทาง จึง
Em
ทำให้เราไกลห่าง

 
คงเป็นเพราะ
Am
รัก คงเป็นเพราะ
C
รัก ที่ทำให้เจ็บ
D
ช้ำ


** 
 
อย่าบอกว่า
G
รัก อย่าบอกว่าหลง อย่าบอก
Em
ฉันเลย ถ้าใ
D
จเธอมันไม่เคย เป็นอย่าง
C
นั้น

 
อย่าบอกว่า
G
รัก อย่าบอกว่าหลง อย่าบอก
Em
ฉันเลย ถ้าใ
D
จเธอมันไม่เคย ใ
C
จฉันคงไม่เคย


( ซ้ำ ** )


Em
 เป็นเพียงข้ออ้าง
Am
ข้างใน อยากจะ
C
ถามหัวใจเธอสักหน่
G
อย

Em
 บอกว่ารักอยู่ให้ฉั
Am
นคอย ใจมัน
C
น้อย เธอไม่เคย
D
ซึ้งกับคำว่ารัก


ดนตรี : / G / D / Em / C / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


 
อย่าบอกว่า
G
รัก อย่าบอกว่าหลง อย่าบอก
Em
ฉันเลย ถ้าใ
D
จเธอมันไม่เคย เป็นอย่าง
C
นั้น

 
อย่าบอกว่า
G
รัก อย่าบอกว่าหลง อย่าบอก
Em
ฉันเลย

 
ถ้าใ
D
จเธอมันไม่เคย ใ
C
จฉันคงไม่เคยความผิดหวัง


ดนตรี : / G / Em / D / C /

ผลงานเพลง นักร้อง ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลง อย่าบอกว่ารัก