คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อีกครั้ง – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกครั้ง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อีกครั้ง – ซิลลี่ ฟูลส์

ดนตรี : / B Bmaj7 B Bmaj7 / B Bmaj7 B Bmaj7 /


B
เห็นเธอเดินมองเ
F#
หม่อ อยู่เพีย
G#m
งผู้เดียว เปียกปอนไ
E
ปด้วยน้ำตา

B
เหมือนดังคนไร้
F#
ค่า ได้แต่
G#m
เสียใจ กับเพียง
E
คนแค่คนเดียว


B
อย่าเ
F#
ลย เก็บความช้ำ
G#m
ใจที่มัน
E
ยังคงเฝ้าคอยทำ
B
ร้าย
F#
ปล่อยความเสีย
G#m
ใจให้ผ่าน และ
E
ลุกขึ้นสู้อีก


** 
B
ครั้ง
F#
รู้ไป อย่าให้ชี
G#m
วิตผ่านไปเหมือน
E
วันเก่า
F#
 

แค่ลองอีก
B
ครั้ง ให้มันเ
F#
ห็นไป อยากให้เธอ
G#m
ก้าวต่อไปกับฉั
E
น  
F#
 


ดนตรี : / G#m / E /


B
ฟ้ายังคงสวยงาม
F#
อีกตั้งหล
G#m
ายวัน ที่ยัง
E
รอให้ก้าวไป

B
แล้วจะรอเมื่อไห
F#
ร่ ที่ได้เ
G#m
ห็นเธอ เลือกทาง
E
เดินของตัวเอง


( ซ้ำ * , ** )


*** 
อีก
B
ครั้ง ให้มัน
F#
รู้ไป อย่าให้ชี
G#m
วิตผ่านไปเหมือน
E
วันเก่า
F#
 

แค่ลองอีก
B
ครั้ง ให้มันเ
F#
ห็นไป อยากให้เธอ
G#m
ก้าวต่อไปกับฉั
E
น  
F#
 


G#m
อย่าไปจม อย่าไป
B
จำ อยู่กับความเสียใ
E
จ อย่าทำชีวิตให้มันไร้ค่า

G#m
บอกตัวเอง บอกกับ
E
ใจ ว่าให้แข็งแกร่ง
F#
ยืนขึ้นมา สุดท้ายเพื่อตัวเราเอง


B
ต่อจาก
F#
นี้เธอจะมี
G#m
ฉันอยู่
E
 
B
จะยืนอยู่ข้
F#
างข้างกาย ให้เธอ
G#m
ได้รู้ 
E
ให้ลุกขึ้น
F#
สู้อีก


( ซ้ำ ** , *** , *** )


ดนตรี : / B /

รวมผลงานเพลง นักร้อง ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลงฟรี อีกครั้ง