คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เจ็บ – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บ – ซิลลี่ ฟูลส์

ดนตรี : / Bm / Bm / Em / Em / G / G / A / A /


Bm
 ต้นเหตุมันเป็นเพราะเ
Em
จ็บช้ำ 
G
 และฉันนั้นจำต้อง
A
จากไป

Bm
 ช่วยบอกกับเธอไว้
Em
ที  ว่า
G
ฉันคนนี้ จะรักเธอต
A
ลอดไป

Bm
 ช่วยบอกว่าหัวใจที่
Em
มี มันถูกเธอ
G
ย่ำเธอยี ไม่มีชิ้นดีต้อง
A
เก็บไว้


G
เธอมีหัว
A
ใจให้ใครอีก
Bm
คน ฝืนฉัน
A
ฝืนไม่ใช่ไม่
G
ทน แต่
A
ใยต้องเป็นคนที่ต้อง
E
ทนรับ
G
ไว้ 
A
 


** 
D
มันเจ็บจน
G
เกินที่ใจจะ
D
ทน เจ็บจนหมด
G
แรงแม้ยืนก็
Bm
ล้ม น้ำตาท่วม
A
ท้น 
G
 ทุกข์ทนทั้ง
A
ใจ


*** 
D
มันเจ็บจน
G
เกินที่ใจจะ
D
ทน เจ็บจนหมด
G
แรงแม้ยืนก็
Bm
ล้ม เพราะเธอสับ
A
สน 
G
 ฉันจึงต้องไป


ดนตรี : / Bm /


Bm
 ทุกท่วงทำนองเหล่า
Em
นี้ ฉันร้องด้วยความเ
G
จ็บช้ำ และย้ำด้วยน้ำ
A
ตา


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / Bm / A / G / A / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / D G / D G / Bm A / G /


( ซ้ำ *** )


ดนตรี : / D /

รวมผลงานเพลง นักร้อง ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลง online เจ็บ