เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เติมเต็ม – ซูเปอร์เบเกอร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เติมเต็ม

เติมเต็ม – ซูเปอร์เบเกอร์

ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน

ฝันของเรานั้นยังแตกต่าง

เจอปัญหาเรียนรู้ไป

ปรับมุมมองจนเข้าใจ

กลายเป็นฝันเดียวกัน

ในยามร้อนเธอก็เป็นหลังคา

รักของเราเหมือนบ้านหลังใหญ่

เธอคือสวนที่ให้ฉันรู้สึกปลอดภัย

โลกแค่เธอและฉัน

ขอบคุณทุกครั้งที่เคียงข้างกัน

จับมือฉันและเดินร่วมทาง

ใจไม่เคยอ้างว้างเพราะมีเธอ

เมื่อเธอเข้ามาก็เติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกอย่าง

บันดาลความฝันที่เลือนลาง

ให้กลับกลายเป็นจริง

ได้อยู่กับเธอก็เติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกๆ อย่าง

เราจะอยู่ตรงนี้และร่วมทาง

ฉันและเธอเท่านั้น ตลอดไป

ในยามร้อนเธอก็เป็นหลังคา

รักของเราเหมือนบ้านหลังใหญ่

เธอคือสวนที่ให้ฉันรู้สึกปลอดภัย

โลกแค่เธอและฉัน

ขอบคุณทุกครั้งที่เคียงข้างกัน

จับมือฉันและเดินร่วมทาง

ใจไม่เคยอ้างว้างเพราะมีเธอ

เมื่อเธอเข้ามาก็เติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกอย่าง

บันดาลความฝันที่เลือนลาง

ให้กลับกลายเป็นจริง

ได้อยู่กับเธอก็เติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกๆ อย่าง

เราจะอยู่ตรงนี้และร่วมทาง

ฉันและเธอเท่านั้น ตลอดไป

เมื่อเธอเข้ามาก็เติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกอย่าง

บันดาลความฝันที่เลือนลาง

ให้กลับกลายเป็นจริง

ได้อยู่กับเธอก็เติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกๆ อย่าง

เราจะอยู่ตรงนี้และร่วมทาง

ฉันและเธอเท่านั้น ตลอดไป

ผลงานเพลง โดย ซูเปอร์เบเกอร์

ฟังเพลง สบายๆ เติมเต็ม