เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฮีโร่ – ญารินดา เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮีโร่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฮีโร่ – ญารินดา

ฉันบิน
Amaj7
ได้    
Em7
สามารถได้
A7
ยินความ
Dmaj7
คิดใครใคร
Bm7
และยังเคลื่อน
E9
ไหว ภาย
Amaj7
ในพริบตา
E7
 

หาย
Amaj7
ตัวได้  
Em7
สามารถเยี่ยว
A7
ยาแผลไ
Dmaj7
ด้เร็วไว 
Bm7
ข้ามเวลาไป
E9
ไหน ดั่ง
Amaj7
ใจต้องการ
A7
 

แต่ใจฉัน
Dmaj7
ทรมาน 
E9
ทุกวันยัง
C#m7
นอน ไม่
F#9
หลับ ไม่รู้ว่าอะ
Bm7
ไรที่ฉันขาด
E9
ที่ฉันยังต้อง
Amaj7
การ  อีก
A7
ไหม


ปีกมีไว้
Dmaj7
ทำไม  
E9
ถ้าไม่เคยมี
C#m7
ใคร ให้
F#9
โอบ

รู้ความใน
Bm7
ใจคงไม่มีประโยชน์
E9
 
E7
ไม่มีใครให้
Amaj7
เข้าใจ


หัวเราะ
Amaj7
ได้  และ
Em7
สามารถจะ
A7
งมฟ้าที่ก
Dmaj7
ว้างใหญ่ 
Bm7
เจ็บปวดเมื่อ
E9
ไร ก็มีน้ำ
Amaj7
ตา    
E7
 

ร้องเ
Amaj7
พลงได้ 
Em7
สามารถจูง
A7
มือคนรักเ
Dmaj7
รื่อยไป  
Bm7
เท่านี้ใช่
E9
มั้ย ที่
Amaj7
คนต้องการ
A7
 

แต่ใจฉัน
Dmaj7
ทรมาน 
E9
ทุกวันยัง
C#m7
นอน ไม่
F#9
หลับ ไม่รู้ว่าอะ
Bm7
ไรที่ฉันขาด
E9
แต่ฉันคงไม่
Amaj7
อาจ   มี
A7
ไหว


ไม่ต้องหาย
Dmaj7
ตัวได้  
E9
ถ้าไม่เคยมี
C#m7
ใคร เฝ้า
F#9
ดู

ข้ามเวลา
Bm7
ไปฉันก็คงจะรู้
E9
ว่าฉันจะต้อง
Amaj7
อยู่ อย่าง
A7
ไร


( ซ้ำ * )


Bm7
   ไม่
E9
มีใครให้
Amaj7
เข้าใจ  
Bm7
 
E9
 
Amaj7
 
Bm7
 
E9
ฉันบิน
Amaj7
ได้

ศิลปิน ของ ญารินดา

ฟังเพลง ฮีโร่